I juni i år ble alt arbeidet med Smørkisvegen stoppet på dagen.

På toppen av den nye skogsveien som starter én kilometer inn i Hausdalsvegen, like ved Kalandsvatnet mellom Os og Bergen, fant kommunen en fylling som ikke var godkjent.

De har åpenbart vært på en befaring og funnet noen vi ikke har sett

Terje Nesse

I tillegg fant de eldre takstein, keramiske fliser, eldre murstein, asfalt, bly og malte betongbiter i veien og fyllingen.

— Per definisjon er alt dette avfall, som ikke har noe i en skogsbilvei å gjøre. Der skal det utelukkende være rene masser, sa geolog Liv Senneset etter befaringen.

- Veldig mye forurensede masser

Kommunen krevde fyllingen fjernet innen 1. august.

I september meldte Terje Nesse, en av ti grunneiere og regnskapsansvarlig i Almauk veila, fra til bygningsmyndighetene i Bergen kommune om at to konteinere med urene massene var fjernet. Arbeidet var imidlertid ikke gjort godt nok, mener kommunen, som dro på befaring for å sjekke.Etat for byggesaker fant «veldig mye urene/forurensede masser som støpejern, elektriske kabler, armeringsjern, keramiske fliser og eternittplater»

Påtrengende lukt

— Ute ved fyllingsfoten var det en påtrengende lukt, og brune masser rant ut av fyllingen i bunnen, skriver de i pålegget.

Det eldre byggeavfallet kan være skadelig for miljøet, mener etaten. Dermed gir de nå nytt pålegg om at massene må fjernes, og sier de vil ilegge tvangsmulkt på 1000 kroner fra og med 1. februar til neste år med sikte på å få brakt det ulovlige forholdet til opphør, eller i lovlige former.

- Har funnet noe vi ikke har sett

Terje Nesse sier han ikke var klar over de nye funnene før han mottok brevet fra kommunen tidligere denne uken.

— De har åpenbart vært på en befaring og funnet noen vi ikke har sett, sier han.

Til uken skal veglaget på befaring på fyllingen, for å se om de finner det kommunen har påpekt.

— Så vil vi få det fjernet. Det er helt klart ikke vårt ønske at det skal ligge ulovlig avfall her, sier Nesse.

- Vanskelig å kontrollere

Veglaget har en søknad inne hos landbruksavdelingen i kommunen om godkjenning av den øvre fyllingen som snuplass/velteplass for tømmer, forteller Nesse. Det vil si at tømmerbilene skal kunne snu der, og at tømmer skal kunne lagres der midlertidig før det lastes opp på tømmerbil.

Det er kjørt inn flere hundre lass med masser i fyllingen, som veglaget opprinnelig etablerte som en snuplass.

Nesse forklarer hvordan det kan ha skjedd at de ulovlige massene har havnet der og i skogsveien.

— Vi har en avtale med dem som leverer om at de kun skal levere rene masser. Men så kan det skje at det sniker seg med ting som ikke engang sjåføren av lastebilen er klar over. Det er veldig vanskelig for oss å kontrollere alt i hvert eneste lass som leveres, sier Nesse.

— Vi har ingen interesse av å ha urene masser i anlegget vårt. Hva skulle vi tjene på det, fortsetter han.