Vannkrigen alle vil tape på

Kranglingen om noen knauser i Øst-Kinahavet er et premieeksempel på hvordan man ikke bør oppføre seg i internasjonal politikk.