Austevollselskapet DOF hadde i årets tre første måneder 964 millioner kroner i driftsinntekter, opp fra 914 millioner i samme periode i fjor.

Men de økte kostnadene og avskrivningene dro driftsresultatet ned fra 202 til 67 millioner kroner.

Inntektsføring av hele 208 millioner kroner i urealiserte gevinster på valuta, ga et positivt finansresultat, og resultatet før skatt ble 138 millioner kroner, som er ganske likt første kvartal i fjor.

I sin kvartalsmelding sier ledelsen av spotmarkedet i Nordsjøen har vært ekstremt variabelt i første kvartal, både for supply— og subsea-flåten. Basert på at mange av selskapets kontrakter starter i annet kvartal, regner det med at både inntjening og utnyttelsesgrad på flåten vil bli høyere i de neste kvartalene.