— Det er ikke tilstrekkelig, slik vi har hørtuttallige ganger i denne saken, at påtalemyndigheten, gjennom sin dokumentasjonstiller spørsmål ved, at de ikke forstår...., sa forsvarer Svein Aage Valen dahan tok ordet på rettsakens 11.dag.

Ulikt språk

Berge Gerdt Larsen er tiltalt for grovt bedrageri og grovtskattesvik, og Bergen tingrett har sett av fem måneder til straffesaken motham.

Valen brukte blant annet påtalemyndighetens gjennomgangutbetalinger fra Blading Trust som et eksempel på hvordan aktoratethar brukt innledningsforedraget til å sverte Larsen.

— Dette (utbetalingene fra trusten, red. anm) haringenting med Larsen å gjøre, sier Valen.

Han mener påtalemyndigheten har lagt frem en rekke indisier,revet dokumenter og sitater ut av sin sammenheng, sett bort fra muligemisforståelser som skyldes at aktørene hører hjemme i ulike kulturer med uliktspråk.

140.000dokumentsider

Dessuten har den sett bort fra at forretningsvirksomheten som eromfattet av tiltalen har foregått i flere land, med uilke regler.

Valen minnet retten om at bevisbyrden i en straffesaker mye strengere enn i en sivil sak. Det Larsen er tiltalt for «må man finnebevist ut over enhver rimelig tvil», sier Valen.

I april var det ifølge Valen samlet in over 140.000dokumentsider i denne etterforskningen av Larsen. I dag anslår han at atdokumentmengden omfatter mellom 140.000 og 150.000 siden.Han mener det er umulig å etterprøve relevansen for dedokumentene som er plukket ut og lagt frem for retten.

— Det finnes ingen reell mulighet til å gjøre enslik reell vurdering, vi må stole på det påtalemyndighetene har lagt frem, sierValen.