Påstanden om Larsens hemmelige utenlandsformue kommer frem i den utvidede tiltalen som statsadvokaten i Hordaland har forkynt for Larsen i dag.

Etter fem års etterforskning ble han tiltalt for grovt økonomisk utroskap og grovt skattesvik i oktober i fjor. Samtidig varslet statsadvokaten at tiltalen mot Larsen kunne bli utvidet. Den utvidelsen kom i dag.

Den utvidede tiltalen har et helt nytt og omfattende punkt om Larsens utenlandsformue.

645 millioner

Statsadvokaten mener Larsen har begått et grovt brudd på likningslovens paragraf 12, ved at han har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om formuen. Ifølge tiltalen har han blant annet oppgitt for lav eierandel i selskaper han har vært medeier i, oppgitt for lav likningsverdi og /eller unnlatt helt å gi opplysninger om eierforhold til formue som blant annet var plassert i truster.

Tiltalen gjelder årene 1997–2007. I disse årene øker Larsens hemmelige utenlandsformue gradvis, ifølge tiltalen. I 2005 var formuen 170 millioner kroner, i 2006 489 millioner kroner og i 2007 minst 645 millioner.

I 2007 var den skjulte formuen knyttet til eierskap i tre selskaper, Larsen Oil & Gas Drilling Ltd, Network Drilling Ltd og Increased Oilfield Rentals (IOR) på Jersey.

Statsadvokaten mener Larsen har lagt seg i selen for å holde utenlandsformuen skjult:

"Overtredelsen ... er grove idet det særlig legges vekt på at handlingene ble utført på en måte som har gjort oppdagelsen særlig vanskelig, ved bruk av selskaper registrert i jurisdiksjoner med begrenset innsyn i eierforhold og formuesverdier, samt at store formuesverdier og eventuell avkastning av disse ble unndratt likningsmessig kontroll.", heter det i tiltalen.

Småpenger

Larsens advokat Svein Åge Valen tilbakeviser innholdet i den utvidede tiltalen og sier at den påståtte utenlandsformuen på 645 millioner kroner bygger på faktiske og rettslige feil. — Tiltalens forutsetninger er feil. De mener at Larsen eier flere aksjer enn han har oppgitt. I noen tilfeller mener de han har aksjer i selskaper han ikke eier i det hele tatt. Og dessuten mener de av verdien av aksjene er for lavt oppgitt, sier Valen.

Valen har ikke fått svar på hvor stort samlet beløp påtalemyndigheten mener at Larsen har unndratt i skatt. Etter det BT forstår mener Larsen at dette nærmest dreier seg om småpenger fordi formuesskatten og den såkalte 80 prosent regelen reduserer skattenivået til promiller.

Grov utroskap

Den opprinnelige tiltalen omfatter ett punkt om grovt økonomisk utroskap mot et selskap der han var eier og leder.

Den nye tiltalen er utvidet med ett nytt tilfelle av grovt økonomisk utroskap. Statsadvokaten mener Larsen i 2000 endret en avtale om overdragelse av aksjer i DNO (når DNO International) fra ett selskapet i Larsen-sfæren til et annet selskap i Larsen-sfæren slik at ett av selskapene ble påført et tap.

Nytt er også at han er tiltalt for å ha unndratt 6,5 millioner kroner fra beskatning etter at selskapet Larsen Oil & Gas solgte en million aksjer i DNO i 2000.

Langvarig etterforskning

— Det har hengt over ham i seks-syv år, og det er klart det har påvirket hans hverdag. Han ser frem til å ta en fight og bli ferdig med det, sa Larsen advokat Svein Aage Valen, da den opprinnelige tiltalen ble forkynt i fjor høst.

Berge Gerdt Larsen var hemmelig siktet i flere måneder i starten av etterforskningen. Han ble først kjent med siktelsen vinteren 2006.

Valen mener påtalemyndigheten har brukt svært lang tid.

— Når de har etterforsket en sak i fem-seks år, og når sakene som etterforskes ligger tilbake i 1997, så begynner det å nærme seg en grense for at saken kan fremmes for retten, sa Valen i fjor høst.

Børsnoterte DNO har vært det sentrale selskapet som Berge Gerdt Larsen har spunnet sitt økonomiske nettverk rundt. Men for drøye to uker siden ble han kastet som styreleder under generalforsamlingen til DNO International. Han ble erstattet av Bijan Mossavar-Rhamini som er konsernsjef hos DNOs største eier Rak Petroleum.

For et par år siden raknet Larsens offensive satsing på nye borerigger gjennom en rekke boreselskaper. Bergenserens posisjon i olje- og offshorenæringen er derfor betydelig redusert.