Regjeringen besluttet i går å videreføre arbeidet fra det såkalte matkjedeutvalget. En av utvalgets anbefalinger var å innføre en lov om god handelsskikk.

Loven hadde som formål å regulere det som flertallet i matkjedeutvalget mente var maktmisbruk fra Coop, Rema Norgesgruppen og Ica.

Kjøreregler

Dette maktmisbruket går i følge flertallet i utvalget ut over norske matprodusenter og leverandører.

-Arbeidet vil være et viktig skritt videre for å sikre klarhet i fremtidige kjøreregler i verdikjeden for mat og ivareta forbrukernes interesser, uttaler landbruks— og matminister Trygve Slagsvold Vedum på departementets hjemmesider.

- Spennende oppdrag

Utvalget skal innen 1. mai neste år ha gjennomgått eksisterende lovgivning. Forhold som de mener ikke er godt nok regulert i dagens lovgivning skal foreslås enten som en egen lov, eller som endringer i dagens lovverk.

— Dette er et veldig spennende oppdrag. Det ligger en sterk innstilling fra Matkjedeutvalget som utgangspunkt. Så får vi finne ut om det virkelig er behov for flere og nye regler på dette feltet, sier professor Tommy Staahl Gabrielsen ved Universitetet i Bergen.

Han er plukket ut som en av medlemmene i gruppen som skal mene noe om en ny lovgivning er nødvendig. Gabrielsen har tidligere vært kritisk til konklusjonene og analysene i matkjedeutvalget, og hvordan de analyserte maktforholdene i bransjen.

Har vært kritisk

— Det er ingen hemmelighet at jeg har vært kritisk til måten matkjedeutvalget kom fram til sine konklusjoner på når det gjaldt maktforholdene mellom matkjeden og leverandørene. Jeg har ment at forholdene burde vært vurdert på mer konkurranseøkonomisk grunnlag. Nå er det mye slik kompetanse i gruppen jeg er blitt meldem av. Dermed blir diskusjonen kanskje litt annerledes, uten at jeg kan forskuttere noe av den, sier Gabrielsen.

Utvalget består av professor Erling Hjelmeng (leder), Bærum, professor Tommy Staahl Gabrielsen, Bergen, advokat Olav Kolstad, Oslo, advokat Thea Susanne Skaug, Bærum, juridisk direktør Toril Melander Stene, Oslo, postdoktor Tina Søreide, Bergen og pesialrådgiver Knut Thonstad, Bærum.

KRITISK: Professor Tommy Staahl Gabrielsen (UiB) er medlem i det nye utvalget. Han har vært kritisk til matkjedeutvalgets analyser.
FOTO: KONKURRANSETILSYNET