Det sier Nav-topp Anne Kverneland Bogsnes og Innovasjon Norge-topp Nina Broch Mathisen. Begge leder sine organisasjoner i Hordaland.

— Det er antakelig behov for større arbeidsinnvandring for å dekke behovet for arbeidskraft i Norge de kommende årene, sier Anne Kverneland Bogsnes.

— Det viser seg at vi igjen må satse på import av arbeidskraft, sier Nina Broch Mathisen.

Over 4000 jobber i år Bergens Tidende skriver i dag at det skapes 4300 nye jobber i Hordaland i år. Det går frem av Næringsbarometeret som legges frem i dag.

I Sogn og Fjordane er tallet på nye jobber 300. Tallene er netto.

Størst vekst er ventet innen forretningsmessig tjenesteyting, bank og finans, bygg og anlegg og hotell- og restaurant.

Spørsmålet er hvem som skal fylle alle de ledige stillingene. Arbeidsledigheten er under tre prosent, og hver syvende bedrift i Bergen har problemer med å fylle ledige stillinger.

Total forvandling Kontrasten til den økonomiske krisestemningen gjennom fjoråret er stor. Da var det økende ledighet som var problemet.

Anne Kverneland Bogsnes i Nav Hordaland sier det er slående hvor fort stemningen har snudd til det positive igjen.

— Det er et tankekors hvor fort vi glemmer. Selv om det er mye usikkerhet, forventer bedriftene økning både i omsetning og resultat i år, sier hun.

- Stor utfordring Anne Kverneland Bogsnes peker på to løsninger på mangelen på arbeidskraft:

  • Én løsning er inkludering - å få personer på attføring og personer med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet.
  • En annen løsning er å hente arbeidskraft fra andre land, slik Norge gjorde i oppgangsårene før finanskrisen brøt ut høsten 2008. — Tilgangen på arbeidskraft er snart mindre enn avgangen fra arbeidslivet. Det blir en stor utfordring å dekke behovet vi har for arbeidskraft de kommende årene, sier hun.

Konkurranse om folkene Nina Broch Mathisen i Innovasjon Norge, en statlig organisasjon, sier vi må finne land som har den kompetansen som Norge har behov for.

— Problemet er at det også er mangel på god kompetanse i andre land, som USA. Derfor blir det konkurranse om kompetansen, sier hun.

I tillegg må vi effektivisere, mener Broch Mathisen, slik at behovet for arbeidskraft blir mindre. Innovasjon Norge-lederen mener for eksempel at informasjonsteknologi kan tas mer i bruk innen helsesektoren.

— Vi er verdensledende på blant annet subsea-teknologi (undervannsteknologi til olje- og gassnæringen, red.anm.). Tenk om denne kompetansen kan overføres til helsesektoren. Jeg tror det er mulig, sier hun.

Advokater og førskolelærere Det er særlig innenfor bransjene forretningsmessig tjenesteyting og bygg- og anlegg at det er problemer med å få tak i de rette folkene, går det frem av Næringsbarometeret.

Bedriftene peker på flere yrkesgrupper som er særlig vanskelig å rekruttere:

  • Personer som kan jobbe med forskning og utvikling.
  • Personer med IT-kompetanse.
  • Advokater.
  • Førskolelærere og annet personell til barnehager.
  • I Industrien er det særlig etterspørsel etter mekanikere og operatører til treforedlingsindustrien.

Tror du Norge unngår stor arbeidsledighet i fremtiden? Si din mening!