— Det er så likt at man ikke kan ha gjort det uten å ha hatt tegningene foran seg. Det er jo gjort noen små justeringer, men poenget med typehus er jo nettopp at de er laget for å justeres litt i forhold til hva byggherren ønsker, sier Gisle Jakhelln.

Han er daglig leder hos Boarch Arkitekter og var i mars ett av tre ekspertvitner i en rettssak som gikk for Gulating lagmannsrett i Bergen.

Stridens kjerne var hvorvidt fire husmodeller som har vært markedsført av utbyggerselskapet Reknes Byggjevarer LL er en ulovlig kopi av fire modeller som selges av Norske Hus og Boligsystemer AS.

Må betale rundt én mill.

Tidligere denne måneden falt dommen. Den konkluderte som følger:

Reknes Byggjevarer LL (RBLL) må avslutte all markedsføring og salg av de fire husmodellene «Aleksander", «Sølve», «Magnus» og «Kristian».

RBLL må betale 450.000 kroner i erstatning til Norske Hus og Boligsystemer. RBLL må betale motpartens saksomkostninger på nær en halv million kroner.

Disse hustegningene er blikkfanget man bruker for å skaffe seg kunder i denne bransjen.

— Snyltet på konkurrenten

I tillegg til å reklamere for modellene har Reknes Byggjevarer oppført tre hus, herav huset på bildet, som ble bygget i Alversund i 2003. Modellen heter «Magnus», og er ifølge Norske Hus og Boligsystemer en tro kopi av deres «Soria Moria» (se arkitekttegning).

— Det er en nær kopi, og det er fare for forveksling. Forbrukeren kan tro at dette er samme hus, sier ekspertvitne Gisle Jakhelln på basis av plantegningene som ble lagt frem i retten.

Partner Thomas Rieber-Mohn i Kluge Advokatfirma representerte Norske Hus og Boligsystemer, og er naturligvis fornøyd med dommen.

— Her har man snyltet på konkurrentens innsats og resultater. Disse hustegningene er blikkfanget man bruker for å skaffe seg kunder i denne bransjen. Noen hus har evnen til å tiltrekke seg kunder, da er det rettferdig at det er de som har eierskapet som får salget når noen vil kjøpe et slikt hus, sier Rieber-Mohn.

KOPIERT: Både Nordhordland tingrett og Gulating lagmannsrett har konkludert med at «Magnus» er for lik modellen «Soria Moria» fra Norske Hus og Boligsystemer.

Felles utspring

De to partene som kranglet i retten har en felles forhistorie. Reknes Byggjevarer ble etablert i 1959, mens selskapet Reknes Hus ble startet i 1988.

I en årrekke var de to selskapene eid av mange av de samme personene. I 2003 ble imidlertid Reknes Byggjevarer splittet opp. Da konsentrerte Arvid Hindenes og den tidligere Brann-stjernen Egil Austbø seg om Reknes Hus – som etter hvert fikk en eierpost i Norske Hus og Boligsystemer.

Av dommen fremgår det at partene er enige om at tegninger, rettigheter og kommersiell utnytting av hustypene «Troll», «Saga», «Soria Moria» og «Napoleon» er hos Norske Hus og Boligsystemer, og at det ikke foreligger noen avtale som gir Reknes Byggjevarer noen rettigheter til disse.

— Tegningene taler for seg

Ifølge advokat Rieber-Mohn er problemstillinger rundt kopiering av hus veldig vanlig innen typehusbransjen. Han har ført saker både mot privatpersoner og husfirma.

— Når de som vil bygge, går til firmaet bak katalogen, finner de iblant ut at det blir for dyrt. Da finner de kanskje en lokal byggmester som vil bygge tilsvarende til en billigere penge. Den situasjonen er veldig utbredt, forteller advokaten.

Når slike kopieringssaker skal prosederes, pleier Rieber-Mohn ofte å begynne med å vise frem de to settene med fasadetegninger.

— Det pleier ofte å være nok, sier han.

- Kan ha blitt inspirert

Daglig leder Egil Johan Sagstad i Reknes Byggjevarer vil ikke kommentere dommen.

I retten argumenterte selskapets advokat med at det etter markedsføringsloven er lov å etterligne, men at «det er den urimelige tilsnikelse som rammes». Reknes Byggjevarer (RBLL) benektet også i retten at de satt med konkurrentens tegninger da de aktuelle husene ble utformet.

«RBLL kan ha latt seg inspirere av den annen parts tegninger, noe som ikke er ulovlig», innrømmet selskapet.

Reknes Byggjevarer fikk medhold i at hustypene som var kopiert ikke var selvstendige åndsverk. Selskapet ble derfor ikke dømt etter åndsverkloven, men etter reglene i markedsføringsloven.

* Saken er oppdatert med en presisering om at eieren av det avbildede huset ikke er en part i saken.