Stedet drives av Kirkens Bymisjon som også mottar gratis mat fra andre matprodusenter.

Hos Lie Nilsen blir brødmat solgt til sterkt redusert pris dagen etter. Det som heller ikke blir solgt neste dag, tar to bønder seg av. De får også hvite damer og andre kaloribomber. Mattilsynet aksepterer ikke lenger at kaker som har vært i butikken fryses og selges frossen. Når de ikke kan selges lenger, havner de derfor som grisemat.

Hjelle bakeri samler svinnet fra sine utsalg på Vaksdal hvor en bonde henter det. Kakene som ikke blir solgt går derimot i bosset.

Solbrød overlater brødvarene til en kunde for en symbolsk sum. Han fordeler brødene videre til ulike bønder. Det er lite svinn på kakene, men de går til grisemat.

– Det ville faktisk kostet mer å la BIR ta seg av dette, sier daglig leder Kristine Thorsen. Hun innrømmer at det er noen økonomiske, og ikke minst etiske dilemma ved håndteringen av fullt brukbar mat.

– Det skal jo helst bugne i diskene. Men vi kan likevel ikke forsvare et svært rikholdig tilbud like før stengetid. Vi prøver derfor å ha et annet utvalg om ettermiddagen enn om formiddagen, sier Thorsen.

Også de store dagligvarekjedene har ulike ordninger for å håndtere dagsgammelt brød.

REMA 1000 samler brødvarene fra alle butikkene i bergensområdet ved felleslageret i Kanalveien. Her blir det hentet av bønder og brukt til dyrefôr, opplyser markedssjef Nils Vangsnes i REMA 1000, region vest.

ICA Norge leverer sine brød tilbake til Bakers som igjen bare kaster det, opplyser informasjonsrådgiver Remo Martinsen i ICA Norge.

Også frukt og grønt blir behandlet noe forskjellig fra kjede til kjede og fra butikk til butikk. Noen overlater det beste av varene som ikke blir solgt til dyrefôr, noe går til kompost, men mye blir kastet.

Reglene for håndtering av kjøtt med utgått dato er langt strengere. Slike varer skal destrueres.