Fylkeskommunen skal forhandle med BNR om ruten mellom Bergenog Knarvik.

— Vier ikke optimistiske, sier styreformann i BNR.

Fylkesutvalget vedtok torsdag at de skal forhandle medBergen-Nordhordland Rutelag (BNR), slik at selskapet får råd til å opprettholdehurtigbåtruten mellom Bergen og Knarvik, før en ny avtale om ruten blir inngått.

Før møtet fremsatte BNR en rekke krav som selskapet mener måtas hensyn til, dersom BNR skal drive hurtigbåtruten lengre enn utover januar.Kravene inkluderer økonomisk hjelp fra fylkeskommunen. Selskapet ønsker blantannet at prisen for kontantbetalt enkeltreise uten noen form for rabatt blirjustert til 80 kroner, at Skyss tar kostnadene med datadrift og nødvendigeinstallasjoner, at det etableres en rutesamkjøring med bussene, og at BNR foregen regning skal ruste opp venterom og kai på Knarvik.

Venter på kontakt

Tom–Christer Nilsen, fylkesordfører ved Hordalandfylkeskommune, sier det er fylkesrådmannen som skal ta stilling til detaljene iforhandlingene.

— Fylkesutvalget skal ikke direkteinn i avtalen med BNR, sier han.

Helge Skaar, styreformann i BNR, synes vedtaket er greit,men vet ikke om det lar seg gjennomføre.

— Vi er positive til å snakke medSkyss og fylkeskommunen, men siden vi ikke hørt noe så langt, er vi ikkeoptimistiske i forhold til at vi ikke får et driftsavbrudd 1. februar. Vi kanikke fortsette å tape penger hver dag, sier han.

Vil inngå ny avtale

På samme møte vedtok fylkesutvalget at BNR skal fortsette åha ansvaret for ruten mellom Bergen og Knarvik. Fylkesutvalget håper å inngå enny kontrakt med BNR uten en ny anbudsrunde.

— Dersom regelverket ikke tillaterdet, vil vi sette i gang en raskere anbudsrunde, sier Nilsen. Han er fornøydmed vedtaket.