I forrige uke ble døren fra Uppstrøms forsvarer satt på gløtt for et telefonavhør fra London. Da partene i saken ønsket å få vurdert muligheten for gjennomføring av et videointervju – bestemte Uppstrøm seg for å benytte seg av sin rett til ikke å vitne. Som bosatt i utlandet er han ikke pliktig til å vitne i norske straffesaker.

Skyr medieeksponering

I et brev til aktor, Ole Bjørn Mevatne, skriver Uppstrøms advokat, Erling Lyngtveit, at beslutningen om ikke å vitne via videolink er tatt ut fra en beslutning om ikke å utsette seg for den medieeksponeringen et slikt avhør ville få. Uppstrøm velger derfor å unngå denne belastningen, og heller bygge seg opp til å møte i egen sak i Bergen tingrett. Det vises til at Uppstrøm også i den senere tid har reagert sterkt på å ha blitt fotfulgt i London av norske medier.

Vil møte til egen sak

Av brevet går det frem at Uppstrøm vil møte når Bergen tingrett får berammet tidspunkt for gjennomføring av straffesaken mot ham.

Erling Lyngtveit ber også om at det blir avtalt en gjennomføring, av straffesaken mot Uppstrøm, som er mest mulig skånsom i forhold til det stress og de reaksjoner mediefokusering innebærer for ham.

Uppstrøms tidligere kone er også stevnet som vitne i den pågående ankesaken. I rettsmøtet i går ble man enige om å ta hensyn til en anmodning om å slippe personlig fremmøte. Hun vil derfor kunne vitne via telefon fra en politistasjon i Oslo.

Sterkt forsinket

Ankesaken ligger over en uke etter den opprinnelige tidsplanen som er laget, og retten begynte først denne uken med vitneavhør.

Lagmann Jon Atle Njøsen er sterkt opptatt av at partene legger opp til en tidsplan som gjør at saken kan avvikles, innen den oppsatte tid, i løpet av de neste fjorten dager.

I går kom det frem at spørsmålet om hvilket skattekrav som skal legges til grunn ved straffeutmåling for Carl Fredrik Seim kan bli et stort problem.

Skattekrav kan gi utsettelse

Det opprinnelige skattekravet var på ca. 24 millioner kroner. Dette er bestridt av Seim, og Skatt Vest skal ha kommet med et nytt vedtak. Blir ikke aktor og forsvarer enige om hvilken størrelse som skal legges til grunn, må alle skattespørsmål belyses i med vitner i retten. Da kan retten selv kan ta stilling til det enkelte skattespørsmål. Noe som er umulig innenfor de gitte tidsrammer.

Lagmannen ga derfor grei beskjed. Blir ikke forsvarer og aktor enige om et beløp som skal legges til grunn – så utsettes saken inntil skattesaken er ferdig.

BELASTNING Å KOMME TIL BERGEN: Tor Arne Uppstrøm bruker medieeksponering som en forklaring på hvorfor han nekter å møte som vitne i ankesaken mot Carl Fredrik Seim og Bertram Vedeler. Her er han fotografert i oktober i fjor i London på vei ut fra sin leilighet.FOTO: HÅVARD BJELLAND