• Den nå 67 år gamle Tor Arne Uppstrøm er tiltalt for økonomisk utroskap etter at han sammen med Carl Fredrik Seim kjøpte verftet Mjellem og Karlsen i Bergen. Verftet ble slått konkurs få uker etter at de to hadde kjøpt det i 2002.
  • Uppstrøm og Seim ble i 2005 tiltalt for urettmessige uttak av nærmere 70 millioner kroner fra Mjellem og Karlsen og andre selskaper de hadde hånd om.
  • Seim er dømt til fire års fengsel for underslag og bedrageri av til sammen over 50 millioner kroner.
  • Tiltalen mot Uppstrøm omfatter urettmessige uttak av rundt 18 millioner kroner. To ganger har Uppstrøm unnlatt å møte til berammede rettssaker i Bergen. Han har levert sykmeldinger som er underkjent i alle rettsinstanser like til Høyesterett.
  • Uppstrøm kommer opprinnelig fra Notodden. Han har i mange år bodd i London og skal ha tjent penger på kunsthandel og eiendomsinvesteringer.