Kunsthandleren, galoppentusiasten og investoren Tor Arne Uppstrøm var kompanjong med Carl Fredrik Seim.

Sammen kjøpte de Mjellem & Karlsen-verftet i 2002. Få uker etter kjøpet ble verftet slått konkurs.

Avviste anke

Uppstrøm var tiltalt for medvirkning til grov økonomisk utroskap for over 15 millioner kroner fra Mjellem & Karlsen og to andre selskaper.

Aktor, politiadvokat Ole Bjørn Mevatnes påstand var 2,5 års fengsel for Uppstrøm.

3. november i fjor ble Uppstrøm blankt frifunnet på alle punkter.

Seim er dømt til fire års fengsel for underslag og bedrageri av til sammen over 50 millioner kroner.

Daværende førstestatsadvokat Walter Wangberg anket frifinnelsen til lagmannsretten, som 28. januar avviste anken etter å ha vurdert bevisførsel og skyldspørsmålet.

— Tok det for gitt

Nå er det klart at statsadvokaten i Hordaland ikke anker saken mot ham inn for Høyesterett.

Statsadvokaten kunne anket videre til Høyesterett på lovanvendelsen, men har kommet frem til at det ikke var grunnlag for anke.

Dermed er frifinnelsen rettskraftig og saken mot Tor Arne Uppstrøm over.

— Jeg tok det for gitt at statsadvokaten ikke forsøkte seg med en anke til Høyesterett. Det ville vært nytteløst. Nå har vi en rettskraftig dom, sier Uppstrøms forsvarer gjennom 7,5 år, Erling O. Lyngtveit.