Daværende førstestatsadvokat Walter Wangberg i Hordaland anket frifinnelsen av Tor Arne Uppstrøm. Statsadvokaten var uenig i bevisvurderingen og mener Uppstrøm skulle vært dømt.

Men Gulating lagmannsrett har avvist å behandle anken, skriver ba.no.

«Så lenge ein må kunna forventa at det faktiske grunnlaget for bevisvurderinga, først og fremst vitneforklaringar, vil vera det same også ved ei eventuell ankeprøving (...), er det difor ingen grunn til å tru at ei ankeprøving vil kunna føra til eit anna resultat», skriver lagmannsretten som begrunnelse for å avslå anken.

bt.no har så langt ikke fått tak i konstituert førstestatsadvokat Randi Gabrielsen for kommentar.

Vant på alle punkter

Tor Arne Uppstrøm ble frifunnet for medvirkning til grov økonomisk utroskap.

Bergen tingrett frifant Uppstrøm på alle punkter 3. november i fjor.

— Jeg har besluttet å anke på grunnlag av bevisvurderingen og skyldspørsmålet, sa Wangberg til BT.

Bortsett fra ett punkt som ble frafalt av politiadvokat Ole Bjørn Mevatne i retten, og en beløpsjustering i et annet punkt, gjaldt anken hele saken.

Uppstrøm var tiltalt for å ha bidratt til urettmessige uttak på over 15 millioner kroner fra Mjellem & Karlsen og to andre selskaper. Uppstrøm svarte «ikke skyldig» på alle ni tiltalepunkter.

Aktor politiadvokat Ole Bjørn Mevatnes påstand var 2,5 års fengsel for Uppstrøm.

Fornøyd Uppstrøms forsvarer Erling O. Lyngtveit er glad for at punktum i saken er satt.

— Jeg håper BT skammer seg og vil be Uppstrøm om unnskyldning. Omtalen av saken, spesielt etter Bergen tingretts enstemmige frifinnelse, er det mest eklatante misbruket av mediemakt jeg har sett, sier Lyngtveit til BT.

Han mener påtalemyndighetens beslutning om å anke til lagmannsretten i stor grad skyldtes press fra lokale medier.

— BT fremstilte saken som om den handlet om arbeidsplasser ved Mjellem og Karlsen. Det gjorde den ikke, og det visste BT meget godt.

Både Lyngtveit og Uppstrøm reagerte på det de mener var uthenging i mediene av aktor Ole Bjørn Mevatne.

— Mevatne gjorde en helt grei jobb. Det var bare det at han hadde en svært dårlig sak. Han førte en sak mot en mann som var kliss uskyldig, sier Lyngtveit.

— Hvordan reagerte klienten din på lagmannsrettens avgjørelse?

— Han gråt, svarer Lyngtveit.

Tor Arne Uppstrøms kompanjong, Carl Fredrik Seim, fikk i Gulating lagmannsrett i 2009 fengselsstraffen senket til fire år. Tiden han må holde seg borte fra næringsvirksomhet blir redusert fra livstid til ti år.

Saken oppdateres.