For de ansatte i LO, Ap, SV og LO-forbundene betyr lønnsoppgjøret en lønnsvekst på minimum 15.000 kroner. Det er omtrent det dobbelte av det Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) var villige til å tilby de ansatte da partene startet forhandlingene tidligere i høst.

Fikk gjennomslag

Disse forhandlingene endte med brudd, og oppgjøret gikk til megling. Riksmeklingsmannen kunne like etter at meglingsfristen gikk ut legge frem en skisse til løsningen som begge parter aksepterte.

Handel og Kontor fikk gjennomslag for flere viktige krav.I en ny bestemmelse heter det nå at det som hovedregel skal ansettes i full stilling. Dette med mindre omfanget av arbeidet eller en vurdering av arbeidssituasjonen tilsier noe annet. Dersom forholdene ligger til rette for det gis deltidsansatte, ved ledighet i stilling, fortrinnsrett til å utvide sin arbeidsavtale inntil hel stilling. Det heter videre at de lokale parter nå skal drøfte prinsippet for bruk av deltidsstillinger.

Samme lønn til vikarer

Også når det gjelder innleie av arbeidskraft og vikarbruk er avtalen i tråd med arbeidstakernes krav. De bestemmelsene om innleie som er inntatt i det øvrige tariffoppgjøret er nå også en del av tariffavtalen mellom Handel og Kontor og AAF.

I tillegg kommer en bestemmelse der det heter at ansatte i bemanningsforetak og/eller vikarbyrå skal ha samme lønns— og arbeidsvilkår som i innleiebedriften.

Forslaget går nå ut til uravstemning blant de ansatte.

Klubbleder Roald Kvamme for de ansatte i Arbeiderpartiet var godt fornøyd med resultatet:

— Vi har fått gjennomslag for de aller fleste av våre krav.