• En innboforsikring som dekker 250.000 kroner i skader med 4000 kroner i egenandel, koster ca. 600 kroner i året for en 22-23-åring som bor i murhus i Bergen sentrum (Gjensidige).
  • Alle innboforsikringer dekker brann, skade fra vann og annen veske, tyveri og hærverk.
  • De fleste bedrifter og organisasjoner har rabattavtaler med forsikringsselskaper. Det gjelder også Norsk Studentunion (NSU).