BT skriver i dag at mange pasienter lar være å møte opp til planlagte konsultasjoner uten å gi beskjed. Ifølge en analyse utarbeidet av Helse Vest var det i 2012 omtrent 82000 slike tilfeller i regionen.

Oftere menn som ikke møter

Analysen viser at det oftere er menn som ikke kommer til planlagte konsultasjoner, og at andelen som ikke møter er høyest i alderen 20-49 år.

— Det blir likevel ikke riktig å si at unge menn synder mest, sier Hilde Christiansen, personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest.

AVBESTILLING: Pasienter ved enkelte avdelinger på Haukeland kan nå endre eller avbestille timer på denne måten.
Skjermdump, minjournal.no

Christiansen tror at det godt kan være at disse har fått melding om timen sin for sent.

— Mange i denne aldersgruppen pendler eller jobber offshore. Samtidig er dette et godt utgangspunkt for gode digitale løsninger, for vi vet jo at unge menn er rimelig digitale, sier hun.

Ifølge analysen er det dessuten ofte pasienter med fysiske plager som ikke stiller. Omtrent 43 000 av de 82 000 som ikke møtte opp i fjor hadde fysiske plager, ikke psykiske.

Det er likevel en større andel av pasientene innen rus og psykiatri som ikke kommer til planlagte timer.

Nye og digitale løsninger

I Helse Bergen var det hele 37238 pasienter som ikke kom til timene sine. Det betyr at mye behandlingstid går tapt.

Haukeland Sykehus har iverksatt flere tiltak for å få flere til å møte opp til timene sine, blant annet timeavmelding på nett og varsling av pasienter på sms og telefon.

— Disse tiltakene er foreløpig bare prøvd ut i en liten utstrekning, sier Anne Sissel Faugstad, viseadministrerende direktør i Helse Bergen.

Hun forteller at Helse Vest skal diskutere analyserapporten på et styremøte i dag.

— Deretter skal vi jobbe videre med å finne tiltak som kan få folk til å bli flinkere til å komme på timene sine, sier Faugstad.

Ifølge Faugstad har de ennå ikke funnet fullgode elektroniske løsninger.

— Vi må analysere de enkelte poliklinikkene, for å finne skreddersydde løsninger. Det vil variere fra fagområde til fagområde hva som er de riktige tiltakene, sier hun.

— Det er viktig at vi finner tiltak, så vi kan få nyttiggjort alle de timene som blir ledige når folk ikke dukker opp.