Parabolene gir Maria tilgang til fjernsyn og internett, og dermed kan hun holde kontakt med barn som har flytter fra hjemlandet Romania. Men slik tilgang gjør det også klart for rumenerne hvor dårlig det står til med landet.

Tre av Marias fem barn har flyttet til Spania. Spania er i disse dager ikke akkurat noe land som flyter av melk og honning — regjeringen i Madrid har måttet kutte hardt i utgiftene for å få balanse i budsjettet - men forholdene er likevel langt bedre enn i Romania.

Bekymret

Maria er bekymret for barna som valgte å emigrere.

— Jeg har sett dem på nettet, et av barnebarna minne viste meg bilder, sier Maria.

— De har det tøft i Spania, men hva skulle de finne på her? I Spania har de i alle fall jobb, tilføyer hun.

Mer enn 20 år etter kommunistregimenes fall, er velstandskløften mellom Øst-Europa og Vest-Europa fortsatt dyp. Østeuropeere som har mulighet til det, reiser gjerne vestover, og det betyr at folketallene stuper i landene i øst.

Medlemskap i EU har betydd økt velstand for mange, men det er også blitt lettere å flytte fra ett medlemsland til et annet. Unge mennesker fra jordbruksområder i den østlige delen av EU-området benytter seg flittig av denne muligheten.

Ungdom

Romania er blant landene som står i fare for å miste store deler av sin ungdom i denne flukten fra landsbygda. Landet er EUs nest fattigste – etter Bulgaria – med en månedlig gjennomsnittslønn som tilsvarer 2.565 kroner.

Lenger nord, i Latvia ved Østersjøen, har folketallet skrumpet inn med 13 prosent, først og fremst på grunn av utvandring. Landet ble regnet som en økonomisk suksess helt til den internasjonale finanskrisen sendte den latviske økonomien ut i fritt fall.

Østlige EU-land med mer solide økonomier, som Polen og Tsjekkia, har på sin side faktisk fått vekst i folketallet. Det skyldes dels at utvandrere vender hjem, men dels også tilstrømning fra EU-partnere der forholdene er dårligere.

Eldrebølge

I år 2060 vil Bulgaria, Latvia, Polen og Romania være rammet av en gigantisk eldrebølge, viser data fra EUs statistikkbyrå Eurostat. Det blir stadig flere pensjonister, og stadig færre til å betale skatten som skal finansiere pensjonene.

Regjeringen i Polen vil sette opp pensjonsalderen, som i dag er på 65 år for menn og 60 år for kvinner, til 67 år for begge kjønn. Dette har utløst store protestdemonstrasjoner og krav om at spørsmålet legges ut til folkeavstemning.

I Romania er mindre enn 5 millioner av landets 19 millioner innbyggere i dag i lønnet arbeid. Resten av befolkningen består i stor grad av barn, folk som jobber svart, og pensjonister som Maria Ene med parabolantennene og barna i Spania.