— Ikke ante vi at det var så store kostnader under jorden, sier Kåre Selø.

Han og Lars Malmedal måtte ut med nesten 180.000 for en lekkasje i vannledningen til tomannsboligen deres i Kolstien på Landås.

I april i fjor fikk huseierne et brev fra kommunen om at det var lokalisert en lekkasje i vannledningen. De fikk krav om å reparere lekkasjen med varsel om fremtidig pålegg.

- Ikke alle har råd

Ved vannlekkasjer har kommunene ansvar for kommunens hovedvannledningsnett. Huseier er ansvarlig for sin private stikkledning frem til egen bolig, uavhengig av eiendomsgrenser.

I dette tilfellet i Kolstien var det en lekkasje ved tilkoblingspunktet, som er hovedstoppekranen.

— Jeg tror ikke det er mange som er klar over denne brutale uforutsette utgiften. Den kan komme når som helst, i alle gater. Det er ikke alle som har råd til en slik regning, sier Selø til bt.no.

Etter å ha fått gjennomført flere lekkasjesøk viser det seg at Bergen kommune har lagt en fartshump like over en vannledning til tomannsboligen.

— Det er rett og slett slik at fartshumpen har påført vår vannledning en lekkasje, sier han.

— Det har også vært en annen lekkasje i samme gate på grunn av en fartshump, sier Marmeldal.

Fikk avslag

Selø og Malmedal mener dette burde være kommunen sitt ansvar og at det burde være fastpris på slike lekkasjer.

— I pris kan en slik operasjon variere stort. Det er ikke riktig. Jeg håper vi kan skape litt debatt nå og at kommunen vil delta, sier Selø.

FARTShUMP: Bergen kommune har lagt en fartshump like over vannledningen.
CAMILLA AHAMATH

Huseierne sendte en formell klage til kommunen der de krever at kommunen selv må ta deler av utgiftene. De fikk avslag.

Randi Erdal, avdelingsleder for myndighet i vann— og avløpsetaten, sier at kommunen normalt tar ansvar dersom det kan bevises at kommunen har påført en skade, for eksempel i forbindelse med egen anleggsaktivitet.

- Her var det snakk om en fartshump over vannledningen som trolig er årsaken, burde ikke kommunen da dekket regningen?

— Det må i så fall være en bevist årsakssammenheng. Vannledninger skal også være lagt slik at de tåler belastning over tid, sier hun.

Prisen varierer

- Hvorfor må huseier betale så mye for en lekkasje i vannledningen?

— Huseier er ansvarlig for sin egen private stikkledning, og må bekoste utbedring av denne. I dette tilfelle vil jeg anta at pris er avtalt mellom huseier og entreprenør. Pris er avhengig av omfang, ledningens beskaffenhet og plassering. Det er store variasjoner i kostnadene knyttet til lekkasjer, skriver hun i en e-post til bt.no.

Erdal sier det ikke er rom for å gi fastpris på slike lekkasjer.

— Nei. Dette fordi de private stikkledningene ikke er kommunen sitt ansvar. I tillegg vil arbeidets omfang være svært forskjellig fra situasjon til situasjon.

KLAGET: Kåre Selø har klaget på at han må betale så mye for reparasjon av lekkasjen, men fikk avslag.
CAMILLA AHAMATH