Tre eksportfirmaer skal ha jukset med tollopplysninger ved salg av tørrfisk til Nigeria.

De tre selskapene hører hjemme i Bergen og Drammen. De er ilagt bøter og inndragning som til sammen utgjør rundt 8,5 millioner kroner. Selskapenes daglige ledere er nå siktet for de samme forholdene, mens en av lederne er tiltalt for grov utroskap mot selskapet.

Bakgrunnen for siktelsene er at det er gitt uriktige og mangelfulle opplysninger til Tollvesenet om eksporten av tørrfisk, i tillegg til at det ble oversendt uriktig dokumentasjon til kjøperne i Nigeria, opplyser Økokrim.

Unndratt millionbeløp

Til sammen har dette bidratt til en unndragelse av 15 millioner kroner i toll i Nigeria, samtidig som en halv million kroner er unndratt i eksportavgift i Norge. Det er også avdekket fiktiv fakturering og overføringer til kontoer i skatteparadiser.

Hele aksjonen omfattet seks eksportører av tørrfisk. Et av eksportfirmaene er anmeldt til det lokale politikammer for manglende regnskapsførsel. Det har ikke vist seg å være ulovlig virksomhet på fiskeriforvaltningsområdet for noen av firmaene.

Tørrfiskaksjon

Aksjonen mot tørrfiskfirmaene har pågått siden høsten 2009, og har vært et samarbeid mellom Økokrim, Tollvesenet, Skatteetaten og Fiskeridirektoratet.

— Dette er en av de større sakene vi har avslørt, sier Reidar Knutsen i Tollvesenet.

— Slike unndragelser påvirker Norges omdømme som eksportnasjon. Vi vil ikke at norske eksportører skal bidra til å unndra penger i statskassen i land Norge handler med. Derfor er det svært viktig at det som deklareres ut fra landet er korrekt, sier Knutsen.