Klima— og forurensningsdirektoratet (Klif) har avdekket at DVS Norge AS på Mongstad i Hordaland på nytt har lagret farlig avfall ulovlig utenfor eget anlegg.

Bergens Tidende har tidligere omtalt selskapets ulovlig lagring av 35.000 tonn farlig avfall i Sandefjord og Fredrikstad.

Under en inspeksjon av selskapet tidlig i desember, oppdaget Klif at selskapet igjen har lagret farlig avfall ulovlig. Denne gangen på Hoff Transportservce i Fleslandsveien.

Tvangsmulkt

Avfallet er på 60 kubikk, og er for det meste spillvann fra offshore-industrien. Klif vil vedta en tvangsmulkt på 150.000 kroner dersom DVS Norge ikke avvikler den ulovlige lagringen ved Hoff Transportservice innen nyttår.

— Det er svært alvorlig at DVS Norge på nytt mellomlagrer farlig avfall hos en annen virksomhet uten tillatelse. Det kan føre til at det oppstår fare for forurensning på grunn av manglende kompetanse og rutiner hos mottaker, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klif.

De har tidligere anmeldt DVS Norge for ulovlig lagring i Sandefjord og Fredrikstad.

— Vi rapporter også den ulovlige lagringen i Bergen til politiet, sier Nåmdal.

Fant flere avvik

Under inspeksjonen av DVS Norges anlegg på Mongstad, ble det i tillegg til den ulovlige lagringen avdekket flere avvik i forhold til tillatelsene.

  • De har på nytt lagret farlig avfall ved en virksomhet uten nødvendige tillatelse.
  • De har ikke gjennomført en risikovurdering i forhold til ytre miljø.
  • Forebyggende vedlikehold av utslippsrelatert utstyr er ikke dokumentert i en vedlikeholdsplan eller på annen måte i virksomhetens internkontroll.
  • De har mangelfull håndtering av farlig avfall på anlegget på Mongstad.
  • Håndteringen av kjemikalier er i strid med aktsomhetsplikten, og den har medført forurensning og ytterligere fare for forurensning.
  • Internkontrollen for ytre miljø har større mangler.