Kjøpesummen for aksjene er 18,2 millioner dollar, eller drøye 110 millioner norske kroner.

Styreleder og storeier i Bergen Group, Magnus Stangeland, har lenge varslet at konsernet har ført forhandlinger med et stort internasjonalt konsern som gradvis kan overta hele skipsbyggingsaktiviteten til Bergen Group.

Det børsnoterte bergensselskapet ønsker selv å rendyrke sin aktivitet mot offshoremarkedet.

Flytter fra Laksevåg

— Dette får ingen følger for våre planer om flytting av aktiviteten på Laksevåg til Hanøytangen, sier konsernsjef i Bergen Group, Asle Solheim.

Han understreker at ukrainerne har vært orientert og deltatt i drøftingene om denne flyttingen.

— Ute på Hanøytangen vil vi ha kapasitet både til offshoresatsingen, og til utrustning av nye båter for det nye skipsbyggingsselskapet, sier Solheim.

Sterk partner

I praksis vil det nye selskapet bestå av de to skipsverftene på Laksevåg og på Fosen i Trøndelag. Og Zaliv har opsjon på å kjøpe seg ytterligere opp i det nye selskapet i løpet av en femårs periode.

Asle Solheim mener den nye hovedeieren vil ha langt større mulighet til å utvikle de to norske skipsverftene videre, enn det Bergen Group kunne klart alene.

— Zaliv er en sterk skrogleverandør, med eiere som også kan være med å finansiere nye skrog. Og det er en veldig stor fordel i dagens marked, sier Solheim.

Videre finansiering

Det ukrainske skipsverftet ble etablert i 1938, og ligger ved kysten av Kertsjstredet, mellom Svartehavet og Azovhavet i Ukraina. Bare i fjor levert verftet seks utrustede skipsskrog, reparerte 35 skip og eksporterte til Nederland, Norge og rekke andre land. Zaliv har også sitt eget designselskap.

Avtalen som nå er inngått forutsetter samtykke fra tredjeparter og godkjenning av konkurransemyndighetene. Bergen Group regner imidlertid med at det nye selskapet vil være endelig på plass i løpet av året.

Når det er gjennomført, vil begge de to eierne bidra med til sammen 50 millioner kroner i arbeidskapital i det nye selskapet, samtidig som de har fått tilsagn om inntil 40 millioner dollar i finansiering av nye skrogprosjekter.