Tidligere advokat Odd Drevland har lagt frem en erklæring fra 2003. Her skal den avdøde Taxi Vest-gründeren Norleif Ulveseth ha undertegnet på at Drevland i fremtiden kunne ta ut det han mente å ha krav på i forbindelse med arbeid for Taxi Vest.

Som BT skrev i går, er dette forklaringen Drevland gir på at han har tatt ut 1,8 millioner kroner fra klientkontoen Taxi Vest hadde hos ham.

Men det er høyst usikkert hvorvidt Norleif Ulveseth var i en posisjon hvor han kunne binde Taxi Vest til en slik omfattende avtale.

— Kan ikke forplikte

Jussprofessor ved Universitetet i Oslo, Geir Woxholth, sier at det i utgangspunktet ikke er noe i veien for å avtale at betaling for et arbeid som er utført for et selskap, skal skje i ettertid.

— Om selskapet er bundet av avtalen, avhenger om den som har inngått den hadde rett til å forplikte selskapet. Hovedprinsippet i norsk rett er at det bare er selskapets organer – det vil si styret eller daglig leder – som kan forplikte selskapet, sier Woxholth, ikke for eksempel en hovedaksjonær eller en gründer.

Woxholth presiserer at han ikke kjenner denne konkrete saken og derfor uttaler seg på generelt grunnlag.

Rot om styrelederverv

Norleif Ulveseth blir, sammen med Willy Larsen, trukket frem som selve arkitekten bak Taxi Vest. Men ifølge selskapsregisteret i Brønnøysund satt Ulveseth ikke i selskapets styre da han skal ha undertegnet avtalen med Drevland 23. juni 2003. Bakgrunnen for avtalen skal ha vært at Ulveseth og Drevland visste at det ville komme penger inn i selskapet når Norgestaxi på et senere tidspunkt skulle kjøpe Taxi Vests eierandel i Norgestaxi Bergen.

På denne tiden var Taxi Vest AS et sovende selskap, ettersom løyvene var overført til Norgestaxi Bergen. Det var følgelig ikke oppført noen daglig leder i selskapet.

Til tross for at Ulveseth ikke formelt var oppført med noen verv, undertegnet han 18. juni 2003 et årsregnskap med tittelen "styrets formann". Det samme gjorde han året før, til tross for at Drevland selv – og selskapsregisteret – oppgir Drevland som styreleder i denne perioden.

— Om man er styreleder eller ikke, er avhengig av om selskapet har utpekt en som det. Man kan for eksempel ha glemt å registrere det i Brønnøysund. Man er likevel styreleder om det er glemt, sier jussprofessor Woxholth.

To må signere

Men selv om Ulveseth skulle ha vært styreleder, fører ikke det til at avtalen automatisk er gyldig.

— Styreleder har ingen myndighet alene, det er styret – og daglig leder – som har myndighet etter loven, sier Woxholth.

Han viser til reglene om signatur, hvor selskapet skal opplyse om hvem som kan inngå avtaler på vegne av et selskap.

I Taxi Vests tilfelle står det i selskapsregisteret at to styremedlemmer i Taxi Vest må undertegne en avtale på vegne av selskapet for at den skal være gyldig.

Kun Norleif Ulveseth har undertegnet erklæringen som Drevland nå har lagt frem etter å ha holdt den hemmelig siden Ulveseths død i 2003. ## Mener Ulveseth styrte

Drevlands advokat, Per Magne Kristiansen, viser til at Ulveseth og Drevland allerede i 1998 visste at det ville komme penger inn i selskapet. På dette tidspunktet skal Drevland ifølge sin advokat ha gjort mye gratisarbeid for Taxi Vest. Frem mot 2003 skal Drevland ha presset på for å få en skikkelig avtale som garanterte ham penger for arbeidet han skulle ha lagt ned.

— Erklæringen av 23. juni er en skriftlig bekreftelse på en muntlig avtale som ble inngått allerede i 1998 og som ble ført i pennen fordi betalingen fra Norgestaxi strakk stadig lenger ut i tid. Om ikke denne avtalen hadde foreligget, er det noen som virkelig tror at advokat Odd Drevland ikke ville fakturert sin klient på vanlig måte?, skriver Kristiansen i en e-post til BT.

Ifølge Kristiansen skal Drevland etter at han begynte å ta ut penger fra 2007 ha skrevet fakturaer for de ulike uttakene. Disse ble imidlertid verken sendt til Taxi Vests revisor eller regnskapsfører. Dermed ble de ikke regnskapsført.

— Fakturaene havnet der de skulle, nemlig på selskapets forretningsadresse, som også var advokat Drevlands forretningsadresse, skriver Kristiansen.

Kristiansen kan ikke svare med sikkerhet på om Ulveseth hadde signaturrett på vegne av selskapet da han underskrev erklæringen til Drevland.

— Det er imidlertid et faktum at Taxi Vest på det tidspunktet avtalen ble inngått helt og holdent ble styrt av Norleif Ulveseth, og det var Ulveseth som hadde alt av dialog med Drevland – i tillegg til å være hovedaksjonær i selskapet.