— Vi hadde nok større forhåpninger til resultatene i 2012, men i lys av utviklingen internasjonalt og i våre markeder må vi likevel si oss tilfreds, sier konsernsjef Johannes D. Neteland.

Tallene for boreutstyrsselskapet TTS Energy er ikke med i resultatet som ble presentert i dag. TTS Energy ble solgt i 2012 med solid gevinst, og la grunnlag for at TTS sist høst i to omganger foretok tilbakebetaling av egenkapital og ekstraordinært utbytte til aksjonærene på totalt 500 millioner kroner.

Tredje beste

Når gevinsten av salget av TTS Energy regnes inn, oppnådde konsernet i fjor et resultat etter skatt på 450 millioner kroner, som er ny rekord.

— For den videreførte virksomheten er resultatet det tredje beste i selskapets historie, sier Neteland.

Han sier at selskapet i 2012 hadde gode resultater i markedene for lastehåndteringsutstyr til bilskip, spesialskip og offshorefartøy.

— Men markedet for standard dekksutstyr er preget av prispress, sier han.

TTS har hovedkontor i Fyllingsdalen og operative enheter i 13 land, blant annet fem hel- og deleide selskaper i Kina. Marinedivisjonen, som leverer utstyr for lasthåndtering om bord på skip, står for 80 prosent av omsetningen.

Svakere i Kina

Omstrukturering av deleide selskaper i Kina er viktigste årsak til at omsetningen i divisjonens omsetning falt fra 2,1 til 1,9 milliarder kroner i fjor, og resultatet i fjerde kvartal ble dårligere enn resten av året.

Port- og Logistics-divisjonen, som leverer utstyr til verft og havner, viser også lavere omsetning i fjor, mens Offshoredivisjonen økte både omsetning og resultat i fjor.

Samlet ordrereserve for konsernet var ved årsskiftet på 2,8 milliarder kroner, mot 3,2 milliarder året før.

— Mot slutten av året kunne vi registrere store ordrer til skip og til offshorefartøy. Det gir oss en lovende start på 2013, sier Neteland.

TILFREDS: - I lys av utviklingen internasjonalt og i våre markeder, må vi si oss tilfreds med 2012-resultatet, sier konsernsjef Johannes D. Neteland.ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG