• Prosjektet ble etablert i januar 2006. Bakgrunnen var at verken ledelsen, brukere eller eksterne målgrupper var fornøyd med UiBs nettsider.
  • I mai 2007 fikk Bouvet kontrakten med utviklingen av systemet.
  • De nye nettsidene ble lansert i februrar 2009.
  • I april 2010 la den nye IT-direktøren frem en svært kritisk rapport om systemet.
  • I desember 2010 besluttet UiB å opprette et nytt webprosjekt, som skal erstatte det som ble innført i 2009.