— Vi må komme til enighet om hvem som har gjort hva og hva vi skal gjøre videre. Det gagner ingen å ha en slik fastlåst situasjon, sier Nina Langeland, dekan ved det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB).

Etter at saken har vært behandlet på instituttnivå og i universitetsledelsen, er det nå hun som har ansvar for å finne en løsning i konflikten som har pågått i halvannet år.

Steile fronter

Det startet våren 2009, da trondheimsfirmaet Biosergen inngikk et kreftforskningssamarbeid med Institutt for biomedisin ved UiB. Instituttet skulle være underleverandør og gjennomføre laboratorieforskning i prosjektet, men etter bare fem måneder ble arbeidet nedlagt.

I dokumenter bt.no har fått tilgang til, fremgår det at UiB mener Biosergen skylder dem i overkant av 1,3 millioner kroner. Dette er for forskning UiB sier de har gjennomført i prosjektet. Biosergen på sin side mener de har betalt det de skal, og beskylder UiB for ikke å ha forholdt seg til avtalen. Blant annet mener de institutt for biomedisin har igangsatt arbeid uten klarering, involvert for mange ansatte i prosjektet, og bedt om betaling for forskning Biosergen sier de aldri har sett resultater fra.

Korrespondansen foregår nesten utelukkende mellom leder ved institutt for biomedisin, Rolf K. Reed, og administrerende direktør i Biosergen, Nils Spidsøe. På tross av gjentatte forsøk ønsker ingen av dem å kommentere saken overfor bt.no.

Ba om mekling

I vår eskalerte konflikten, og i et brev datert 28. mars ba Rolf K. Reed Norsk forskningsråd (NFR) om å mekle i konflikten. I brevet anklager han også Biosergen for å ha søkt om finansiering til et nytt forskningsprosjekt på bakgrunn av forskningsresultatene UiB har levert i prosjektet, men mener de ikke fått betalt for. I brevet heter det:

«Det er [...] med en viss uro at vi nå konstaterer at miljøet rundt Biosergen [...] har oppnådd finansiering på et prosjekt [...] som til forveksling likner den problemstilling våre forskere har arbeidet med gjennom mange år.»

Og videre:

«Vi har levert data til Biosergen og eierskap til disse data sitter hos oss.»

Blingset på tall

Biosergen, denne gangen ved prosjektleder Sergey Zotchev, svarer på anklagen i en e-post, og påpeker at prosjektet UiB viser til ikke har noe med Biosergen å gjøre. Derimot stammer det fra Universitetet i Oslo. Biosergen har imidlertid oppnådd finansiering på et annet prosjekt, med et veldig lignende prosjektnummer (208505 / 208515). Ved Institutt for biomedisin har de altså tatt utgangspunkt i feil prosjekt da de fremmet kritikken.

Zotchev avslutter e-posten med å anbefale Rolf K. Reed å sjekke informasjonskildene sine før han kommer med denne typen anklager overfor en finansieringsinstans. Reed innrømmer i sitt svar til Zotchev å ha tatt feil, og beklager dette.

Den siste korrespondansen i saken er et brev fra Biosergen til UiB datert 10. april i år, signert Nils Spidsøe:

«Vi har [...] ikke på noen måte frafalt våre eierrettigheter til resultatene og kan ikke se at det er noe grunnlag for at UiB kan tolke brevet annerledes.»

Reed sendte 27. april saken til universitetsledelsen.

«Vi kommer nok ikke lenger fra instituttets side og jeg mener det nå er nødvendig at sentralnivået ved UiB overtar denne saken.»

Sjelden sak

— Vi har maks én slik sak i året, sier avdelingsdirektør i økonomiavdelingen ved UiB, Kjell Bernstrøm, som mottok saken fra Reed.

Han forteller at universitetet har mange samarbeidsprosjekter som dette, men at det kun er unntaksvis at det oppstår slik uenighet som her. Universitetsledelsen sendte saken videre.

— Vi har diskutert det og kommer frem til at tjenestevei i denne saken er via fakultetet, sier Bernstrøm, og presiserer at universitetsledelsen ikke har gitt noen vurdering i saken.

Hos UiB ligger saken altså nå hos dekan ved det medisinsk-odontologiske fakultet, Nina Langeland. Hun har så vidt startet behandlingen av den, men håper på en snarlig løsning.

— Jeg tenker at nå må vi prøve å løse dette. Hovedmålsettingen vår er at forskere skal konsentrere seg om forskning og ikke uenigheter om hvem som avtalte hva, sier hun.