USAs middelklasse krymper og blir fattigere

USAs middelklasse er kraftig redusert i de siste ti årene i takt med at amerikanernes levestandard har stupt og lønningene og formuer har sunket, viser en ny rapport.