Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utviklings (OECD) prognoser for G20-landene i 2012 og 2013 inneholder en svak optimisme, men også flere advarsler. Dette skriver Aftenposten.no.

Rapporten slår fast at usikkerheten i økonomien har økt kraftig og at gjeldskrisen i Europa og skattepolitikken i USA kommer til å dominere den økonomiske utviklingen fremover.

Torsdag og fredag møtes lederne fra G20-landene i Cannes for å se hva de kan gjøre for å bedre de makroøkonomiske utsiktene.

Hovedpunktene i OECD-rapporten:

  • USAs gjeld passerer i disse dager størrelsen på årlig bruttonasjonalprodukt (BNP), og vil fortsette å øke. I 2013 vil den være 113,8 prosent av BNP.
  • Dersom eurokrisen forverrer seg vil noen av G20-landene kunne få en negativ vekst på opp til fem prosent innen første halvår i 2013.
  • Den økonomiske veksten vil være dempet i de fleste G20-landene, inkludert USA.
  • Kinas sterke vekst vil fortsette med 8,6 prosent i 2012 og 9,5 prosent i 2013.
  • Arbeidsledigheten vil holde seg høy med et gjennomsnitt på rundt 8 prosent.
  • Inflasjonen vil øke, og deretter flate litt ut. OECD maner til handlekraft blant G20-landene for å roe markedene. Gjelds— og bankproblemene må løses. Dersom alt går etter planen skal landene ha en gjennomsnittsvekst på 3,8 prosent i 2012 og 4,6 i 2013. Men det vil være store ulikheter mellom de ulike G20-landene.

Organisasjonen har stor tro på løsningene som ble lagt frem etter EU-toppmøtet den 26. oktober.

— Disse tiltakene kan bidra til å gjenopprette tilliten og skape positivitet som kan bidra til en sterkere vekst. Men dersom EU-lederne mislykkes kan utsiktene bli langt verre, stadfester rapporten.

OECD anbefaler også at rentene holdes lave fremover for å løse opp de finansielle spenningene. Ifølge organisasjonen, er det dessuten nødvendig med strukturelle reformer som kan få ned arbeidsledigheten og en sterk skattepolitikk som kan bidra til bedre offentlig økonomi.