Dermed slipper A/S USA å stenge butikken, etter at Senatet i siste liten fant penger til å drive landet frem til neste budsjettår, som starter 1. oktober.

Det er andre gang i år at kranglingen mellom partiene har truet med å stenge deler av aktiviteten til amerikanske myndigheter — en såkalt «government shutdown».

Ifølge amerikansk lov får ikke myndighetene operere med mindre et budsjett er vedtatt.

Slunkent katastrofefond

Denne gangen var det uenighet rundt bevilgninger til USAs krisehåndteringsbyrå, Fema (Federal Emergency Management Agency), som førte til krisen.

Fema trengte økte bevilgninger for å kunne utbetale krisehjelp til de mange ofrene etter ett av de mest ekstreme værårene i amerikansk historie, men Republikanerne og Demokratene klarte ikke å bli enige om de ekstra bevilgningene måtte følges av budsjettkutt andre steder, og hvor kuttene eventuelt kunne tas.

Mandag meldte Fema imidlertid at deres slunkne fond trolig ville vare til slutten av uka, noe som er flere dager lengre enn byrået tidligere har estimert.

To stopp under Clinton

Enigheten i Senatet sikrer drift frem til 18. november, og inneholder en bestemmelse om at driften kan fortsette inntil Kongressen kommer tilbake fra ferie og kan stemme over vedtaket. Det betyr at myndighetene kan fortsette driften ut over 30. september, når det finansielle året løper ut, og gir tid til å få vedtatt et nytt budsjett for 2012.

At myndighetene må stenge butikken, er ikke uvanlig i amerikansk politikk. Senest i april i år klarte Kongressen i tolvte time å bli enige om en budsjettavtale frem til 30. oktober, og unngikk dermed stenging.

Under Clinton-administrasjonen førte krangling i Kongressen til driftsstans to ganger, skriver BBC. Men slike kriser er ikke nødvendigvis negative for den sittende presidenten.

Ifølge BBC fikk Republikanerne, som ble beskyldt for å være egoistiske og smålige, det meste av skylden for de negative effektene av driftsstansene i 1995 og 1996. Det gjorde ifølge flere kommentatorer veien til gjenvalg lettere for Bill Clinton i 1996.

Monumenter, passkontorer og nasjonalparker

Selv om driftsstans høres dramatisk ut, er det ikke slik at amerikanske myndigheter legger ned all virksomhet under slike kriser. Loven unntar driftskritiske tjenester som flygeledere, fengsler, katastrofeberedskap, akuttmedisin, toll, passkontroll og strømproduksjon.

Under driftsstsansene under Clinton-administrasjonen, som varte i 26 dager, stoppet imidlertid alle veterantjenester, nasjonalparker, rydding av giftig avfall, og det meste av pass- og visum-behandling. Konsulatene og ambassadene opererte med minimumsbemanning, og utførte kun kritiske tjenester. Grensevaktene sluttet å patruljere, nasjonale monumenter ble stengt, og sosialklienter fikk ikke svar på sine henvendelser.

Selv om gårsdagens enighet mellom kamphanene i Senatet gjør at myndighetene kan drive videre, gjør den ifølge Reuters lite for å dempe bekymringer for om Kongressen er i stand til å fatte helt enkle vedtak uten å krangle, og ikke minst om den er i stand til å gjennomføre de nødvendige budsjettkuttene i kommende måneder.

Obama har nylig tatt initiativ til omfattende tiltak for å få ned USAs budsjettunderskudd i årene som kommer, men han insisterer på at økt skatt for de rikeste må være et ledd i denne innsatsen, noe Republikanerne motsetter seg.

På grunn av motstanden er det ifølge kredittvurderingsselskapet Moody's svært lite sannsynlig at tiltakene Obama ser for seg, noensinne vil bli iverksatt, skriver NTB.

Da han snakket med velgere i Silicon Valley mandag, sto Obama imidlertid fast på sitt krav om økt skatt for de rikeste.

– Inntekten til folk på toppen har økt eksponensielt de siste to tiårene, mens middelklasseinntektene har ligget flatt i 15 år, sa han.