Uroen i finansmarkedene vokser for at den amerikanske budsjettkrisen kan utløse en alvorlig økonomisk krise.

Banker, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner vil unngå å havne i samme felle som under finanskrisen for tre år siden. Da gikk bankene over natten nærmest tomme for penger.

Øker kontantbeholdningen

Denne gangen vil de være bedre forberedt. Den siste uken har særlig amerikanske banker sikret seg bedre likviditet (betalingsevne). Det skjer ved at øker beholdningen av kontanter, skriver avisen Financial Times.

Det som bekymrer banksjefene i mange land, er hvordan en eventuell nedgradering av USAs kredittverdighet kan påvirke markedet for kortsiktige lån som sikrer tilførsel av penger til bankenes løpende drift (såkalt funding).

Lange lån dyrere

DnB NOR er den største norske aktøren i dette internasjonale kapitalmarkedet.

— Vi har ikke merket noen endring i den siste tiden. Langsiktige lån er blitt litt dyrere. Men DnB NOR er i en solid posisjon og blir sett på som en «trygg havn». Vi opplever god tilgang på funding, sier bankens informasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø til Aftenposten.

Konkursen i den amerikanske storbanken Lehman Brothers 15. september 2008 utløste en kredittørke over natten i de internasjonale kapitalmarkedene. Uten massive og samordnede tiltak fra flere sentralbanker med bl.a. billige lån og lavere rente, kunne det globale finanssystemet ha brutt sammen.

Frykter dumpingsalg

Amerikanske banker etterlyser en lignende kriseplan nå. De vil ha svar på om sentralbanken Federal Reserve (FED) godtar å ta statsgjeldspapirer - statsobligasjoner og såkalte sertifikater (kortsiktige lån)- som sikkerhet for nye lån, også hvis staten misligholder sin forpliktelser og ikke betaler avtalt renter.

Bankene frykter et dumpingsalg av statlige gjeldspapirer hvis USA misligholder sin statsgjeld. Slike gjeldspapirer brukes som garanti når bankene tar opp kortsiktige lån (funding).

Dette pengemarkedet - også kalt gjenkjøpsmarkedet eller repomarkedet- er anslått å være på ca. 3000 milliarder dollar (ca. 16000 mrd. kr). Hvis bankene over natten slutter å handle i dette markedet, frykter aktørene at det kan utløse en ny, global kredittørke, ifølge den britiske næringslivsavisen.

Den politiske handlingslammelsen i USA har i flere dager skapt en nervøs stemning på verdens børser til tross for at store børsnoterte selskaper presenterer bedre kvartalsresultater enn ventet

Amerikanske børser utviklet seg flatt rett etter åpningen i ettermiddag (norsk tid). I Europa og Japan falt børsene rundt 1 prosent.