Planen går ut på hvilke utgifter som skal prioriteres og hvilke regninger som skal betales om USA ikke kan fortsette å låne penger for å finansiere budsjettet, sier talsmann for Det hvite hus, Jay Carney.

Carney ville ikke gi flere detaljer om arbeidet, og han ville heller ikke si noe om hvilke utgifter som blir betalt og hvilke som ikke blir betalt.

I stedet sa han at han har tillit til at Kongressen til slutt vil komme til en løsning slik at gjeldstaket kan heves.

— Fordi konsekvensene er så store og fordi det amerikanske folk så tydelig ønsker en løsning, har jeg tillit til at Kongressen klarer å finne det nødvendige kompromisset.

USA låner 125 milliarder dollar i måneden for å finansiere et underskudd som år om annet ligger på rundt 1500 milliarder dollar.

I august har USA store regninger som må dekkes, blant annet 30 milliarder dollar i sosialhjelp og store beløp i renter på statsgjelden.

Om ikke USA kan fortsette å låne, må myndighetene velge hvilke utgifter som skal betales med de inntektene som kommer inn fra andre hold.

De fleste eksperter regner med at renter på statsgjelda står øverst på listen, slik at USA unngår å misligholde gjelda.

Men det betyr at pensjoner, trygder, arbeidsløshetstrygd og lønninger til statsansatte ikke blir betalt ut eller blir avkortet.