Tirsdag kunne USAs president Barack Obama endelig undertegne et vedtak fra Kongressen om heving av landets gjeldstak. Dermed er statskassen sikret ferske midler, og USA unngår mislighold av sin føderale gjeld.

Kredittvurderingsbyråene Moody's og Fitch har nå avgjort at vedtaket er tilstrekkelig til at USAs kredittverdighet forblir på toppnivået AAA.

Byråene advarer likevel mot dystre utsikter for den amerikanske økonomien og varsler at en nedjustering kan bli aktuelt på et senere tidspunkt.

Avventer utviklingen

Gjeldsforliket er «et første skritt» på veien mot den økonomiske situasjonen som må til for at USA skal kunne beholde AAA-nivået på sikt, ifølge Moody's.

Byrået kategoriserer likevel utsiktene som negative, og en nedjustering kan komme innen 12-18 måneder. USA risikerer å få kredittverdigheten nedjustert dersom budsjettdisiplinen forverrer seg i løpet av det kommende året, dersom ingen nye økonomiske tiltak kommer på plass, eller dersom den økonomiske utviklingen forverrer seg betydelig, ifølge Moody's.

Fitch vil på sin side ikke kategorisere utsiktene som negative på nåværende tidspunkt, men varsler at en slik kategorisering kan bli aktuell senere i august.

Standard & Poor's, et annet kredittvurderingsbyrå, har fortsatt ikke tatt stilling til om USAs kredittverdighet skal nedjusteres.

Gjelden øker

Blir USAs kredittvurdering nedjustert, vil det trolig innebære økt lånerente, noe som i sin tur vil forverre gjeldsbyrden.

I sitt forlik har Kongressen nå vedtatt at USAs gjeldstak kan heves med 2.100-2.400 milliarder dollar fra dagens nivå på 14.300 milliarder dollar. Denne hevingen var helt nødvendig for at statskassen ikke skulle gå tom for penger.

Samtidig er de folkevalgte blitt enige om å gjennomføre kutt i offentlige utgifter på 917 milliarder dollar i løpet av de kommende ti årene.

I tillegg har de nedsatt en tverrpolitisk kongresskomité som skal utarbeide en spareplan med en ramme på ytterligere 1.500 milliarder dollar.

Målet er at spareplanen skal bli vedtatt innen året er omme.

Første skritt

I likhet med Moody's omtaler Obama forliket som et første skritt på veien mot økonomisk balanse i USA.

— Dette er et viktig første skritt i arbeidet for å sikre at vi som nasjon lever innenfor vår evne. Det er imidlertid bare det første skrittet, sier Obama.

Han understreker samtidig at det fortsatt er strid mellom Republikanerne og Demokratene om hvordan underskuddet best kan reduseres.

Obama er spesielt opptatt av at økt skatt for de mest velstående amerikanerne bør inngå i tiltakspakken, noe Republikanerne motsetter seg.

— Alle må bidra. Det er bare rettferdig, sier Obama.

Frykter redusert vekst

Den amerikanske presidenten forsikrer også om at de varslede sparetiltakene ikke vil bli innført så raskt at økonomien vil ta skade av det.

Blant investorene er uroen derimot større, og frykten er at kuttene vil bidra til redusert økonomisk vekst og vedvarende høy arbeidsløshet.

Ifølge analytikere i JPMorgan Chase vil sparetiltakene neste år vil føre til en reduksjon i den økonomiske veksten i USA på 1,5 prosentpoeng.