— Kystvaktens evne til å løse oppgaver som er nedfelt i kystvaktloven, er på flere områder svekket, vedgår kommandørkaptein Morten Jørgensen, leder for operasjonsavdelingen i Kystvakten.

Forsvarsgreinen som har i oppgave å overvåke et territorium på størrelse med Vest-Europa, må lide som følge av leveringsproblemer hos den europeiske helikopterprodusenten NH Industries.

Norge bestilte allerede i 2001 14 kamphelikoptre av typen NH-90. Åtte av disse skulle brukes av Kystvakten, mens seks skulle serve fregattene.

Foreløpig har Forsvaret kun fått ett av helikoptrene.

Kystvakten bruker i dag seks tretti år gamle Lynx-helikoptre som har nådd sin levetid, og vel så det. Kun ett av disse er i døgnkontinuerlig beredskap.

— For Kystvakten er det kritisk ikke å kunne fly så mye som ønsket og slik løse oppgavene sine. Det fører til færre inspeksjoner. Forsinkelsen av de nye helikoptrene er en svært uheldig situasjon som ikke kan fortsette, sier tidligere generalinspektør i Sjøforsvaret, kontreadmiral Kjell-Birger Olsen.

Færre oppdrag

I fjor hadde Kystvakten 288 oppdrag på vegne av Fiskeridirektoratet. Det er nær 200 færre enn for bare to år siden, viser tall fra Forsvaret.

Samtidig har Kystvakten stadig sjeldnere helikopter på dekk. Til sammen 310 dager i fjor, en reduksjon på 196 døgn sammenlignet med året før.

"Avviket skyldes i hovedsak mangel på tilgjengelige helikoptre som følge av at Lynx-helikoptrene nærmer seg slutten av sin tekniske levetid", heter det i Forsvarets årsrapport for 2011.

Forsinkelsene i NH-90-programmet har ført til at Lynxens levetid er blitt forlenget lenger enn forutsatt. Dette har konsekvenser for Luftforsvarets evne til å levere helikopterkapasitet til Sjøforsvaret, sier kommunikasjonssjef Lars William Wroldsen.

- En skandale

Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen (H) mener forsinkelsene begynner å ligne en skandale.

— Dette er ille, og illustrerer at det er så som så med evnen til å kjøpe inn flymateriell her i landet. Norge kan ikke være uten helikopter i syv år, sier Kristiansen, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen.

— Kystvakten gjør en svært viktig jobb for Norge, og opererer i et havområde som er like stort som hele Vest-Europa. Da blir man delvis handlingslammet uten helikopterstøtte, sier Kristiansen.

— På hvilken måte?

— Når Kystvakten foretar sine inspeksjoner, er de ofte avhengige av å kunne være raskt på plass for å sikre bevis. Uten helikopter tar det mye lengre tid, og muligheten til å slette spor vil være mye større.

Brukes som reservedeler

Luftforsvaret har til sammen fire Lynx-helikoptre i operativ drift. De to øvrige er tatt ut av drift og brukes til å forsyne de øvrige med reservedeler.

— Den tekniske statusen på disse helikoptrene innebærer utfordringer for Kystvakten. Vi ser med stor bekymring på den situasjonen som er oppstått, sier Morten Jørgensen.

Forsinkelsen gjør at Forsvarets logistikkorganisasjon nå er i kontakt med leverandøren av Lynx for å undersøke muligheten for å forlenge levetiden til to av de fire helikoptrene som er i operativ drift.

— Hovedfokuset vårt fremover er å tyne maksimalt ut av den gjenværende kapasiteten, slik at skadevirkningene blir minst mulig. Nåværende status gjør oss likevel mer sårbare for uforutsette forhold, og langt mindre fleksibel, sier lederen for operasjonsavdelingen i Kystvakten.

Om bord i de nye fregattene har man også ventet lenge på de nye helikoptrene. NH-90 er en integrert del av kampsystemet på fartøyene.

Kampsystemenes totale evne vil ikke være på plass før de nye helikoptrene er om bord. For å bøte på konsekvensene av helikopterforsinkelsene, har Sjøforsvaret leid inn et sivilt helikopter som er brukt under trening.

— Dette har til en viss grad bidratt til å øke kompetansen innenfor maritime helikopteroperasjoner, sier sjefen for fregattvåpenet, kommandør Svein Erik Kvalvaag.