Det sosialdemokratiske regjeringspartiet i Tyskland, SPD, sa på mandag at de vil teste valg over internett. Systemet testes som et supplement til valg med konvensjonelle stemmesedler, skriver Reuters.

En sikker elektronisk identifikasjon er nødvendig før nettvalg er mulig. I Norge vil det gå minst to år før digitale signaturer blir utbredt i forvaltningen.

Offentlige etater skal etter planen tilby interaktive tjenester til personer og næringsliv innen utgangen av 2003.(Origo)