Byrået la tirsdag fram positive tall for perioden juli-september, og justerte samtidig opp veksttallet for april-juni i år. I denne perioden kom veksten opp i 0,3 prosent, og ikke bare magre 0,1 prosent som hittil antatt, ble det opplyst.

Dermed ser det ut til at den tyske økonomien er på vei tilbake mot samme solide nivå som ved årsskiftet. Men fagøkonomer mener at gjeldskrisen i eurosonen gjør utsiktene fram mot årsskiftet usikre, og advarer mot overdreven optimisme.

Styrkingen av den tyske økonomien skyldes først og fremst økt innenlandsk etterspørsel. Det private forbruket stiger, og dette bidrar til veksten i BIP, som er et viktig mål på den samlede økonomiske virksomheten i et land.

Tysk utenrikshandel viser også en robust utvikling, med vekst både i eksporten og importen. Likevel venter fagøkonomene at veksten i økonomien som helhet vil dabbe av fram mot årsskiftet, og at Tyskland i fjerde kvartal i beste fall vil få nullvekst.