Parlamentet i Tyrkia har vedtatt en lov som legger de samme restriksjonene på nettpublikasjoner som på trykte medier. Myndighetene kan nå bøtelegge nettpublikasjoner med opp til omlag 800.000 kroner for publisering av materiale som blir betraktet som "usant, fornærmende eller liknende".

Forslaget om at alle nettpublikasjoner trenger tillatelse fra myndighetene gikk imidlertid ikke gjennom. Dette forslaget innebar også at innehavere av nettsider ville vært pliktig til å levere papirutskrifter av publikasjonen til lokale myndigheter hver dag. (Origo)