Asle Solheim, som overtok som konsernsjef for tre uker siden, varsler at det kan bli tatt nye organisatoriske og strukturelle grep for å bedre resultatene innen skipsbygging.

— Ordrereserven i denne divisjonen er god, og utgangspunktet for lønnsom drift de kommende årene er absolutt til stede, påpeker Solheim i en melding som følger kvartalsresultatet.

- Godt fundament

Balansen til Bergen Group er sterkt redusert gjennom kvartalet, som følge av salget av Rosenberg Verft 28. februar, fra 3,4 til 2,5 milliarder kroner.

Salget medførte en betydelig positiv kontantstrøm og konsernets rentebærende gjeld er mye redusert. Egenkapitalen er økt fra 766 til 973 millioner kroner, som gir en egenkapitalandel på 38 prosent.

— Bergen Group har et godt fundament for en meget spennende utvikling fremover, sier Solheim.

- Ikke flinke nok

Han presiserer at det forutsetter at konsernet evner å tjene penger i alle sine tre forretningsområder, Offshore, Skipsbygging og Services.

— Vi må erkjenne at vi ikke har vært flinke nok. Men vi er på rett vei, sier Solheim og viser til at driftsresultatet før avskrivninger er det beste siden 4. kvartal 2011.

Etter avskrivninger er derimot driftsresultatet i første kvartal på minus 173 millioner kroner (se tabell), en kraftig forverring fra samme periode i fjor da det var minus 60 millioner.

Hovedårsaken til dette er en nedskrivning på goodwill i skipsbyggingsdivisjonen med 137 millioner kroner. Det er gjort etter store tap og kostnadsoverskridelser på fire skipsbyggingsprosjekter det siste året, blant dem de to cruisefergene til Fjord Line som for tiden ligger til utrustning på Fosen.

Ifølge kvartalsrapporten har iverksatte tiltak påvirket resultatet i første kvartal positivt. "Men resultatforbedringen er fortsatt ikke tilfredsstillende", heter det.

Ny eier på vei?

Konsernets ordrebøker blir stadig tykkere. Ved utgangen av første kvartal var ordrereserven på fire milliarder kroner, som er 30 prosent mer enn på samme tid i fjor. Skipsbyggingsdivisjonen alene står for det aller meste, med en ordrereserve på 3,66 milliarder kroner.

Parallelt med å forbedre lønnsomheten i divisjonen, pågår også arbeidet med å få inn en internasjonal industriell partner som medeier i skipsbyggingsvirksomheten. Diskusjonen med den potensielle partneren har pågått et halvt års tid, og i kvartalsrapporten skriver konsernet at det venter en avklaring på denne prosessen innen utgangen av andre kvartal.