— Vi har god kontraktsdekning for flåten vår fremover, og opplever positiv markedsinteresse for våre skip innenfor alle segmenter, skriver adm. direktør Irene Waage Basili i en melding sammen med halvårsresutatet som kom i dag.

Driftsresultatet endte på nesten 120 millioner kroner, som er nesten 50 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor. Når resultat før skatt likevel blir et tall med rød farge, skyldes det at det tilknyttede selskapet Reef Subsea har tapt mye penger.

GC Rieber Shipping og investeringsselskapet HitecVision eier halvparten hver i subsea serviceselskapet Reef Subsea, som har hatt lav kapasitetsutnyttelse i hele 2013. Underskuddet i dette selskapet trekker resultatet i GC Rieber Shipping ned med nesten 80 millioner kroner.

GC Rieber Shipping opererer selv 15 avanserte spesialskip innen segmentene subsea, is/support og marin seismikk. 11 av disse skipene eies av selskapet.

I andre kvartal var 96 prosent av denne flåten utnyttet, mot 92 prosent i andre halvår i fjor. Innen subsea ble kapasitetesutnyttelsen likevel noe lavere enn ventet, på grunn av uforutsett driftsavbrudd og planlagt vedlikehold.

— Til tross for dette er den underliggende driften i selskapet er god, understreker adm. direktør Irene Waage Basili.

GC Rieber Shipping 2013 2012
Driftsinntekter 373,5 356,7
Driftsresultat 119,5 71,8
Resultat før skatt -30,2 40,2

* Tall pr. 1. halvår i millioner kroner