18 hybler og leiligheter uten godkjenning, ulovlig innredet loft og manglende rømningsstige.

Dette er blant regelbruddene som påpekes i forbindelse med fire bygårder som skal legges ut for salg i løpet av de nærmeste dagene.

I vårt interaktive kart over kan du klikke deg inn på eiendommene til Tran, samt en rekke andre av byens største eiendomsaktører.

Den samlede prisantydningen på bygårdene er over 60 millioner kroner.

Eier av bygårdene er eiendomsinvestor Binh Thanh Tran. Han selger ikke frivillig.

— Ville ikke medvirke

Bakgrunnen for salgene er en skilsmissestrid. Da partene ikke kom til enighet, innstilte bostyrer Einar Drægebø på at de fire bygårdene og en enebolig i Fjell kommune skulle tvangsselges.

"På bakgrunn av at Binh Thanh Tran synes å ikke ville medvirke til gjennomføringen av skiftet, er retten enig med bostyrer i at det mest hensiktsmessige synes å være å gjennomføre salget av eiendommene etter reglene om tvangssalg (...)", heter det i en kjennelse fra Bergen tingrett.

Ikke regulert for bolig

BT har fått tilgang til prospekter og verditakster som er utarbeidet av tre takstmenn i forbindelse med salgene av Trans fire bygårder.

Ingeniør og takstmann Per Skaar har gjennomført verditaksten for Trans bygård i Håkonsgaten 15. Her ble det ifølge prospektet blant annet avdekket syv "ulovlige hybler" i annen etasje, som er regulert for næringsformål. I loftsetasjen var det utleid fire mindre leiligheter som manglet ferdigattest, og hvor det heller ikke var fremlagt dokumentasjon på at de var godkjente av bygningsmyndighetene.

Ifølge takstmann Skaar er det langt fra første gangen han kommer over bygårder med slike ulovligheter.

— Det skjer at gårdeiere setter i gang med utbygging av ulovlige loftsetasjer og innredede hybler, så håper de at det går bra.

I Bispengsgaten 19 mangler syv av fjorten leiligheter brukstillatelse. Likevel bor det folk i dem, opplyser takstmann Jarle Lomelde.

— Mitt inntrykk er at huset er fullt. I tillegg er ikke planløsningen i samsvar med innsendte byggesøknad. Bad er blitt erstattet med soverom, noe som gir mer leieinntekter.

Kommunen ble varslet

Binh Thanh Tran bør ikke være en ukjent skikkelse for byggesaksavdelingen i Bergen kommune. Allerede i 2003 gikk Leieboerforeningens Stig Høisæther ut i BA og advarte mot vietnameseren.

Ni år senere er han enda mer kritisk.

— Vi har varslet kommunen en rekke ganger om denne mannen, men de følger ikke opp. Han leier ut over en lav sko uten å ta hensyn til byggeforskrifter, sier Høisæther, og legger til at kommunen er blitt varslet om mangler på alt fra rømningsveier, brannsikkerhet og elektrisk anlegg til generelle byggeforskrifter.

— Jeg har vært inne i mange av boligene hans. Mange av dem holder en svært lav standard, sier han.

- Ulovlig utleie

Også Bergens Tidende har tidligere omtalt norsk-vietnameseren. Det skjedde i forbindelse med ombyggingen av Bispengsgatens aldershjem i 2006. Binh Thanh Tran ble da blant annet beskyldt for å leie ut ulovlig uten at brukstillatelse forelå. Seks år senere leier han fortsatt ut uten at brukstillatelse foreligger.

— Dette høres ut som noe vi bør undersøke, sier byggesakssjef Petter Wiberg.

Bergen kommune opplyser at de kun har undersøkt én av leiegårdene til Tran. Det skjedde i 2009 da de grep inn mot regelbrudd i forbindelse med utleie av loft i Hans Holmboesgate 4. Saken er nå avsluttet, opplyser byggesaksavdelingen.

Takstmann Rolf Botnen skriver i sin rapport at Tran ikke har utbedret feilene, og at loftsleiligheten nå er ulovlig å leie ut.

— Den er fortsatt utleid, forteller Botnen.

Petter Wiberg har ikke noe klart svar på om det er for lett for utleiere å lure seg unna kommunens regelverk.

— Vi har ikke noen mulighet til å frata ham å leie ut. Hvis han bygger om uten å søke, så vet vi ingenting om det, og vi forfølger ikke enkeltpersoner, sier byggesakssjefen.

Han omtaler regelbruddene fra Tran på følgende måte:

— Det er klinkende klart ulovlig å leie ut uten at brukstillatelse foreligger. Dette er noe vi ser alvorlig på.

Kan tjene godt på salg

Selv om salgene altså gjennomføres mot Trans vilje, er det mye som tyder på at både han og eks-konen vil komme økonomisk godt ut av det.

Ifølge grunnboken har Tran kjøpt de fire bygårdene i 1994, 1995, 2003 og 2004. Totalt har han betalt 36,0 millioner kroner. Ifølge prospektene er altså den samlede prisantydningen på bygårdene nå 60,5 millioner kroner.

Advokat Christian Grahl-Madsen er den som skal stå for salget. Han venter stor interesse når bygårdene snart legges ut i markedet.

— Bygårder som dette er på mange måter en langsiktig investering. Det er ingen grunn til å tro at avkastningspotensialet på denne typen eiendommer kommer til å forsvinne, sier Grahl-Madsen.

HENVISER VIDERE: Binh Thanh Tran vil ikke svare på spørsmål om ulovlighetene som er avdekket ved bygårdene. Han viser til advokaten som skal stå for tvangssalget.
ARKIVFOTO: ODD E. NERBØ
MANGLER: Håkonsgaten 15 er én av de fire bygårdene Binh Thanh Tran nå må selge. Ifølge prospekt og verditakst er det syv ulovlige hybler i andre etasje, samt fire mindre leiligheter på loftet uten nødvendig godkjenning. Det mangler også rømningsvei fra loftet.
ODD E. NERBØ