«Norge har en boligboble», skriver forskerne Ole Røgeberg og Morten Josefsen i en kronikk i dagens utgave av Aftenposten.

De mener norske boligkjøpere opptrer som i et pyramidespill ved at de satser lånte penger på en bolig i troen på at andre vil låne enda mer for å kjøpe den av dem om noen år, til priser enda lengre unna kostnaden ved å bygge nytt.

Dette går ikke på sikt, mener de. Renten skal opp og det kan bli svært vanskelig for mange låntagere å betjene de høye boliglånene når renten er langt høyere enn dagens rekordlave nivå.

NHH-professor Ola Grytten mener de to forskerne har mange gode poenger. På kort sikt tror han imidlertid ikke at det norske boligmarkedet vil bli rammet av et krakk.

- På kort sikt er de boligprisene vi har i dag veldig forståelige fordi vi har en veldig høy etterspørsel etter boliger. Dette skyldes at renten er lav, at det er stor innflytting til byene og at det er stor innflytting til Norge, sier Grytten til Aftenposten.no.

Bør bygges mer

Professoren mener det i tillegg er mangel på tilbudssiden ved at det er relativt sett få boliger ute for salg og at det bygges for få boliger. Derfor er de høye prisene forståelig på kort sikt.

- Men så er jeg enig med forfatterne i at dette ikke kan vedvare i all tid, en gang må boligbyggingen trappes opp slik at den tilpasses den store etterspørselen slik at boligprisene stiger mindre enn i dag.

Om vi får et boligkrakk eller ikke mener Grytten avhenger av den makroøkonomiske utviklingen.

- Som oftest blir det ikke krakk i boligmarkedet uten at vi får en rystelse i makroøkonomien. Det er ikke sannsynlig i Norge med det aller første, men kan ikke utelukkes på sikt.

Grytten mener det mest sannsynlige er at boligprisene vil regulere seg sakte, men sikkert inn mot prisstigningen i resten av økonomien.

- Det er naturlig at boligprisene stiger noe mer enn andre priser, men den marginen kan bli mindre framover. Dette er nok det mest sannsynlige, men jeg vil ikke utelukke et boligkrakk, sier Grytten.

Tenk rente på 8-9 prosent

Han mener politikerne bør legge til rette for høyere boligbygging slik at det blir et større tilbud av boliger til salgs. Dette vil dempe prisene.

- I tillegg kan skattereglene skjerpes for å gjøre det mindre lukrativt å investere i bolig, men dette bør helst gjøres når boligprisene ikke er så høye som i dag.

Grytten mener alle boligkjøpere må ta høyde for at renten skal opp på et normalt nivå.

- Man må ha 2-3 prosentpoeng å gå på når man tar opp lån og man bør tenke at man skal greie å betale en rente på 8-9 prosent.

Tror på nedgang i 2013

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea tror heller ikke vi befinner oss i en skjebnebundet boligboble.

- Jeg tror boligprisene er overdrevent høye, men vi kan unngå en boble og heller få en pen og pyntlig korreksjon hvis Norges Bank hever renten nokså jevnt fremover, sier han til Aftenposten.no.

Han tror imidlertid en rask renteoppgang vil føre til en smell.

- Boligprisene er høyere enn det mange vil tåle, dersom renten kommer opp på et normalt nivå. En rask renteoppgang vil gi oss en veldig smell, sier han.

Juel spår fortsatt prisvekst et par år, og deretter en prisnedgang.

- Jeg tror prisene vil stige noe ut året og gjennom neste år. Men i 2013 og 2014 tror jeg vi vil få en nedgang på 15-20 prosent.

Det vil i så fall bety det at alle sparepengene går tapt for dem som kjøper med 80-85 prosent belåning, og at de som kjøper med 90 prosent belåning faktisk taper mer enn sparepengene sine.

Boligprisene falt i april med én prosent i forhold til mars. Men prisene er likevel åtte prosent høyere enn i samme måned i fjor.

- Ingen boble

Heller ikke samfunnsøkonom og seniorkonsulent i Econ Pöyry, Lisa Reiakvam tror vi vil bli rammet av et boligkrakk.

- Jeg tror ikke Norge er inne i en boligboble. Hvis vi kommer inn i en langvarig nedgangskonjunktur med høy arbeidsledighet og dårlige fremtidsutsikter for norsk økonomi så vil også boligprisene falle. Men da er det ikke noen boble som sprekker.

Reiakvam mener det er markedets selvforsterkende effekter som har bidratt til prisveksten og at de også vil sørge for at prisveksten flater ut når den markoøkonomiske situasjonen tilsier det.

- Både dotcom-krisen og finanskrisen førte til kun kortvarige prisfall på boliger i et par måneder i henholdsvis 2003 og 2008/09. Det viser at markedet ikke er kunstig høyt, da ville de rammet mye hardere.

Opp på torsdag?

Renten er i dag på [No available link text] et uvanlig lavt nivå. Styringsrenten i Norges Bank er på 2,00 prosent og har ikke vært høyere siden februar 2009, da den var oppe i 2,50 prosent.

Sentralbanken har selv varslet at renten vil økes et par ganger i år og de fleste økonomer spår at vi vil ha en rente på 2,50 prosent ved utgangen av 2011. Og i 2012 og 2013 vil den gradvis økes til et mer normalt nivå på 4-5 prosent.

Norges Bank avholder rentemøte førstkommende torsdag, 12. mai klokken 14.00. Ola Grytten tror det er mest sannsynlig at renten blir hevet med 0,25 prosentpoeng.

Han får støtte av sjeføkonom Steinar Juel.

- Jeg tror de vil sette opp renten nå. Arbeidsmarkedet har strammet seg til, og gjelds- og kredittveksten er høy. Dette taler for en høyere rente, sier Juel.

Låner mer og mer

Mandagens tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nordmenn låner stadig mer penger.

Gjelden vokser også i høyere tempo enn før.

Norske husholdninger økte gjelden sin med 6,9 prosent fra mars 2010 til mars i år.

Dermed har farten i gjeldsveksten økt fra 6,6 prosent måneden før, og markerer den største gjeldsveksten siden januar 2010.

Det er et sterkt argument for at Norges Bank velger å heve renten denne uken.