Napsters nye software sporer bruk og tillater rettighetsinnehavere kontroll med filtrafikken. Slik får de betalt proporsjonalt med antall nedlastninger. Lydkvaliteten overgår ikke CD, og brukerne må betale ekstra når de eksporterer filene til et annet format, hevder Napster-sjef Hank Barry.

Systemet skal være klart i juli. Plateindustrien er imidlertid ikke overbevist over sikkerheten.

— Napster har fortsatt ikke besvart spørsmålene vi har til et filutvekslingssystem som forhindrer ulovlig kopiering. Vi har heller ikke sett en forretningsmodell som respekterer plateselskapenes og artistenes rettigheter, sier Sony, som ligger på andreplass i platesalg i USA, i en uttalelse onsdag.

Napsters tilbud på en milliard dollar over fem år hører ikke hjemme i en industri som omsetter for 200 milliarder i løpet av samme periode, hevder selskapet.

— Tilbudet fra Napster er en meget god start og et legitimt tilbud om fred, mener derimot, president i Raymond James & Associates, Phil Leigh.

Han mener plateindustrien må tenke på fordelene ved Napster som distribusjonssystem. Plateselskapene får muligheten til å putte penger rett i lomma, uten bekymringer for fysisk produksjon, distribusjon eller mellomledd.

— Vi ber de andre plateselskapene stoppe den rettslige forfølgelsen av Napster slik at tjenesten kan utvikles til det beste for hele industrien, sa styreformann i Bertelsmann, Thomas Middelhoff, på pressekonferansen hvor Napsters forliksforslag ble presentert.

Den umiddelbare reaksjonen fra de øvrige plateselskapene var ikke lovende. Napster kritiseres for at tjenesten fortsatt er åpen og at de fører forhandlinger gjennom media.

— Vi vil ikke forhandle før Napster stenger sin nåværende tjeneste, sa Richard Parsons ved AOL Time Warner.

Det ser ut som Napster har en PR-strategi men mangler en forretningsstrategi, hevdet president for den amerikanske musikkindustri-foreningen (RIAA), Hilary Rosen.

Napster-sjef Hank Barry, sier at de valgte å komme med tilbudet på en pressekonferanse av hensyn til brukerne. Tjenesten regner med at det vil koste mellom 55 og 90 kroner per måned for fulle nedlastningsrettigheter.

9th U.S. Circuit Court of Appeals besluttet forrige mandag at Napster må sjekke at filutvekslingen som foregår på tjenesten ikke bryter med åndsverksloven. Til tross for dommen er Napster fortsatt åpen for nedlasting.

(Origo)