EU snekrer et regelverk som gir politimyndighetene i medlemslandene omfattende muligheter for overvåking av elektronisk aktivitet, hevdet den britiske organisasjonen for personvern, Statewatch, forrige uke. Rapporten beskrev et Europa på vei mot en orwelliansk katastrofe, hvor telefon, trådløs— og internett-trafikk kan arkiveres for rettslig forfølgelse i syv år.

Eksperter innen personvernsspørsmål tviler på rapportens holdbarhet.

— Et slikt scenario er usannsynlig, mener direktør for Electronic Privacy and Information Center (EPIC), Marc Rotenberg, overfor Wired News. Han er en ledende ekspert på europeisk personvernslov.

Rotenberg viser til EUs eksisterende politikk for databeskyttelse, Europarådets konvensjoner for databeskyttelse og menneskerettigheter, samt vedtak i den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som hindre for slike tilstander.

Statewatch har regnet seg frem til sine konklusjoner ut fra fem EU-dokumenter som angivelig har kommet organisasjonen i hende gjennom en lekkasje. Dokumentene skal være kommunikasjon mellom de 15 medlemmene av EUs organ for politisamarbeid, og er datert fra 12. juli 2000 til 30. mars 2001.

EU har verken bekreftet eller avkreftet rapporten, skriver The Guardian.(Origo)