Statens vegvesen foreslår nå en tunnel mellom Vaksdal og Voss på E16. Den vil bli 33 kilometer lang, og i så fall verdens lengste veitunnel. Det var ett av flere forslag regionveisjef Helge Eidsnes presenterte i dag.

Tofelts-tunnel hver vei

— Vi må jobbe langsiktig for å bedre både veistandard og trafikksikkerheten på veiene. Dette er et av mange forslag vi nå jobber med, sammen med Jernbaneverket og kommunene om, sier Helge Eidsnes.

Et annet alternativ er en ni kilometer lang tunnel fra Vaksdal til Dale, og en ny 25 kilometer lang tunnel fra Dale til Bulken.

Dersom tunnelen blir noe av, blir det verdens lengste veitunnel. Lærdalstunnelen er 24,5 kilometer lang.

Eidsnes understreker at dette er et av mange forslag det jobbes med. Dersom det blir noe av vil det bli to tunneler; en tofelts-tunnel i hver retning.

Jernbane og vei sammen

— Er det aktuelt å bygge denne sammen med jernbanen?

— Ja, det kan det bli. Men det er også mulig å tenke seg ulike traseer for vei og bane. Vi vet det blir diskusjon om dette, men vi velger nå å gå tidlig ut med flere forslag, sier Eidsnes.

Eidsnes understreker at en i denne planleggingen både må ta lokale, regionale og nasjonale hensyn. E 16 er også stamveien mellom Bergen og Oslo.

- Ikke ferdigtygd

Eidsnes sier Jernbaneverket og Statens vegvesen har felles interesser i denne saken, og sier samarbeidet er svært godt.

— Forslagene vi har lagt frem i dag er våre. Og dette er langt fra ferdigtygd, men jeg håper det kan bidra til å få frem de beste løsningene, sier regionveisjefen.

Tror du dette er et godt forslag til ny E16?

SPENSTIGE FORSLAG: Regionveisjef Helge Eidsnes la tirsdag frem flere spenstige forslag til hvordan de ønsker å bedre transportnettet på Vestlandet. - I nasjonal transportplan har vi foreslått en økning på inntil 45 prosent i midler til arbeidet med veinettet her de neste årene.
Pål Engesæter