Se Odfjells utvikling, med de ferske resultattallene, på Vestlandsbørsen.

Odfjell solgte i september halvparten av sine terminaler i Rotterdam og Houston til det amerikanske investeringsselskapet Lindsay Goldberg. Sammen med salg av skip ga dette rederiet med hovedkontor i Bergen bokførte salgsgevinster på 294 millioner dollar. Disse gevinstene gjør at rederiet kan bokføre et netto overskudd på 269 millioner dolllar (nesten 1,6 milliarder kroner).

Odfjell opererer i alt 102 egne og innleide skip, og står for 16 prosent av verdens kjemikalietankflåte regnet i volum. Stor tilførsel av nye skip de siste årene har presset prisene i markedet, samtidig som høy oljepris gir høye driftskostnader på skipene. Driftsresultat for skipsdivisjonen ble på minus 9 millioner dollar. Det er likevel bedre enn året før som ga minus 58 millioner dollar på drift av skipene.

Den andre hovedvirksomheten til Odfjell er drift av kjemikalieterminaler rundt om i verden. Her har inntektene vært mindre presset, og resultatet fra driften av disse bidro til at samlet driftsresultat ble positivt, med 21 millioner dollar.

Odfjell hadde ved årsskiftet 217 ansatte ved hovedkontoret i Bergen. Samlet antall ansatte var 3550, og i tillegg kommer rundt 1000 ansatte på innleide skip.

Total omsetning for rederiet var i fjor på 1154 millioner dollar, som tilsvarer 6,7 milliarder kroner.