Selskapets driftsmargin (som er driftsoverskudd i forhold til omsetning), var på hele 53 prosent siste kvartal i fjor, og på over 48 prosent for hele fjoråret. Rederiets lønnsomhet ligner nesten en seddelpresse i en tid hvor svært mye innen shipping stamper i brottsjø og røde tall. Rederisjefen, Irene Waage Basili, forklarer suksessen med knallflinke folk som sørger for god drift.

— Ellers må lønnsomheten vår sees over flere år. Vi er nå i en fase hvor vi høster gode resultater fra nybygg som vi bestilte i perioden 2009 til 20011, sier Basili.

Like bra i år

- Betyr det at inneværende år blir svakere?

— Vi tror 2013 blir omtrent som i fjor. Deretter vil vi i 2014 og 2015 få inntekter på nye skip som vi holder på å bygge nå, sier Rieber Shipping-sjefen.

- Hvordan slår endringer i oljeprisen ut for dere?

— Den er svært drivende for vår virksomhet. I likhet med hele nasjonen og store deler av næringslivet på Vestlandet er vi avhengige av en viss oljepris. Det betyr ikke at vi må ha en oljepris på dagens nivå. Slett ikke, men oljepriser under 85 dollar fatet, vil vi like dårlig over tid, sier Basili.

Hun viser til at to av rederiets tre forretningsområder (subsea og seismikk) er sterkt knyttet til oljepris. Bare de tre skipene som er rettet mot forskningsaktivitet i arktiske strøk er nokså frikoblet fra oljeprisen.

Skeptisk til boring i nord

- Vil leteboring utenfor Lofoten og Vesterålen åpne nye muligheter for dere som selskap?

— All aktivitet på norsk sokkel påvirker oss. Men verken vi eller vår næring er avhengig av at vi åpner opp for oljeaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen. Vi har allerede høy aktivitet i Barentshavet, og vi skal ikke glemme at det er et omdømmeaspekt opp i dette som vi alle må ta inn over oss.

- Du verden. Det høres nesten ut som om du er skeptisk til oljeboring utenfor de omstridte områdene i nord?

— Jeg er også mor, og bekymret for utfallet om noe skulle gå galt i dette området. Det bør også bransjen være. For vi har et felles omdømme som vil bli rammet om vi skulle få en hendelse i dette sårbare området.

Nord-øst passasjen

- Vil økt trafikk i nordøst passasjen bety noe for et rederi som har spesialisert seg på arktiske strøk?

— Det er høyt opp og langt frem før nordøst passasjen vil spille noen rolle for internasjonal skipsfart. Trafikken har riktignok vokst, men fra et nivå nær null. Det vil være is der hvert år. Da vil tilgangen på isbrytere være viktig. Dessuten er regelverket for russisk farvann viktig, ettersom det meste av denne ruten går nord for Russland. Det blir neppe noe vesentlig volum langs denne passasjen med det første, sier Basili.

Selskapet hun styrer har nå en flåte på elleve skip fordelt på områdene seismikk, undervannsvirksomhet og spesialskip rettet mot arktiske strøk. I tillegg har rederiet et subsea-skip under bygging ved Ulstein Verft, og ett seismikkskip under bygging av Kleven Verft. Rederiet hadde en samlet kapasitetsutnyttelse på skipene sine gjennom hele fjoråret på 94 prosent, og selskapet hadde ved utgangen av året en egenkapitalandel på 50,6 prosent.

GC Rieber-konsernet eier drøye 70 prosent av det børsnoterte rederiet.

- i millioner kroner- 2012 2011
Omsetning 781,2 625,8
Driftsresultat (EBITDA) 376,7 267
Resultat før skatt 209,6 109,4