Det danskeide forsikringsselskapet gjør nå to vesentlige endringer knyttet til sine drøyt tusen ansatte i Norge. I stedet for å spre sine medarbeidere utover hele landet, blir flere nå samlet i Bergen, og de som ansettes her har i snitt høyere kvalifikasjoner enn det som har vært vanlig for selskapet.

— Vi samler de norske kreftene våre i Bergen, og hever kompetansenivået her ytterligere her, sier Hübbe.

Hvorfor Bergen

Hensikten med å sentralisere de norske ressursene i Bergen har han flere forklaringer på:

— For det første er det her vi allerede har den største tyngden i Norge, med lange historisk røtter gjennom Vesta. Når vi søker etter folk i Bergen får vi superflinke kandidater. Og det har selvfølgelig sammenheng med at NHH ligg her, og at byen har et sterkt finansimiljø, sier Hübbe.

Nest størst i by'n

Denne arbeidskraften er også mer stabil enn i hovedstaden. Derfor flytter han blant annet store deler av bilskade- og personskade-miljøet til Tryg i Norge fra Oslo og Trondheim til Bergen.

— Tryg er nå det nest største selskapet innenfor finans og forsikring i Bergen etter DNB, opplyser Hübbe.

Vesta, som skadeselskapet tidligere het i Norge, hadde i 2007 en markedsandel på 18 prosent. Den er nå sunket til 14 prosent. Lønnsomheten i selskapet nådde en bunn i 2010. Men siden har tingene snudd. Forsikringssresultatet ble i fjor femdoblet, sammenlignet med bunnåret 2010, og så langt i år har selskapet fått 4500 nye kunder i Norge. Nå har selskapet satt seg som målsetting å bli verdens beste forsikringsselskap. Intet mindre.

— Kundene skal få merke det gjennom en langt bedre og raskere respons, både på skadeoppgjør, og alle andre henvendelser, sier konsernsjefen.