– Deretter kan det komme et nytt rentehopp på et kvart prosentpoeng innen august neste år, spådde DnB NORs sjefanalytiker Øystein Dørum da han onsdag la fram bankens rapport om de makroøkonomiske utsiktene.

Men sjefanalytikeren poengterte at spådommen er heftet med usikkerhet. Og usikkerheten speiler seg i illustrasjonsfotoet DnB NOR Markets har valgt for omslaget til rapporten som har tittelen «Økonomiske utsikter 3. tertial 2009». Bildet av et tåkelagt landskap preger forsiden, og symbolikken er valgt med omhu, ifølge analytiker Bjørn-Erik Orskaug:

– Vi befinner oss i tåkeheimen. Vi er usikre på hva som ligger bak tåken og hvor veien går videre. Alt ser usikkert ut og er vanskelig å tolke, sier Orskaug.

Lytter til Gjedrem Norges Banks styringsrente holdes nå på 1,25 prosent. DnB NOR Markets tror altså den kan stige til 1,75 innen august neste år.

Bakgrunnen for spådommen er de nye signalene sentralbanksjef Svein Gjedrem ga under rentemøtet 12. august. Sentralbanksjefen sa da at det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta noe mindre enn ventet.

– Nye tall kan endre dette, men skulle denne utviklingen fortsette, kan det bli aktuelt å øke renta tidligere enn anslått i siste pengepolitiske rapport, sa Gjedrem.

Begrensninger I og med at Gjedrem fant grunn til å varsle dette allerede nå i august, utelukker ikke DnB NOR Markets at Norges Bank kan komme til å sette opp renta allerede neste måned eller i september.

Men i rapporten sin spår DnB NOR Markets at rentehoppet ikke kommer før i desember.

Det poengteres dessuten i rapporten at vedvarende lave renter i andre land vil begrense rommet for renteoppgang i Norge, dersom ikke kronekursen skal styrkes for mye. (©NTB)

SCANPIX