Tirsdag formiddag ble boligprisstatistikken for desember og hele 2014 lagt frem av Eiendom Norge.

I Bergen steg boligprisene med 0,2 prosent fra november til desember. Det er noe lavere enn landet under ett, hvor veksten lå på 0,3 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner var den nasjonale veksten på 1,0 prosent.

Les mer om Bergensmarkedet i faktaboksen!

Tror på boligprisvekst

Ser vi imidlertid på året under ett, var det bare Tromsø som hadde høyere boligprisvekst enn Bergen. I byen mellom de syv fjell steg boligprisene med 9,6 prosent i 2014.

— Det var en sterkere økning enn det som ble spådd, og tendensen ser ut til å fortsette. Etterspørselen er god og vi har mange oppdrag på starten av året. Vi forventer en vekst på seks-syv prosent i året som kommer, sier daglig leder Arild Berentzen fra Aktiv Eiendomsmegling.

— Men det er vanskelig å ha fasiten før den er klar, legger han til.

- Høres kanskje høyt ut

Spådommen til Bergensmegleren er omtrent lik som Eiendom Norges. De er bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak og står bak den månedlige boligprisstatistikken.

Eiendom Norge mener den nasjonale prisveksten vi ligge på mellom fire og seks prosent i 2015.

Les:

— Det høres kanskje høyt ut, men vi tar med oss et såkalt overheng på to prosent fra 2014. I tillegg har januar normalt en prisvekst på to-tre prosent. Det betyr at vi starter året med en pris som ligger fire-fem prosent over fjorårets snitt, uttalte styreleder Leif Laugen under pressekonferansen.

Også Huseiernes Landsforbund forventer en prisvekst på fire til seks prosent i 2015 — både i Hordaland og i Norge.

Billige lån vil gi prispress i boligmarkedet gjennom hele 2015, tror de.

— Utviklingen i Hordaland og Bergensområdet blir mest sannsynlig sterk, men kan bremses noe dersom effektene fra oljeklyngen viser seg å gi store ringvirkninger, skriver generalsekretær Peter Batta i prognosen.

Billigere å låne penger

At bankene de siste dagene har sablet boliglånsrenten, gjør at lånet koster mindre enn før.

Det kan gi prishopp i markedet, tror Berentzen.

— Flere og flere gjør seg klare til å kjøpe og selge. Det betyr god omsetning og at folk har troen på boligmarkedet. Rentekutt gjør det billigere å låne penger, noe som trolig vil bidra til at boligprisene øker, sier han.

SPÅMANN: Regionsjef Kurt F. Buck fra Eiendomsmegler 1 mener det blir vanskeligere å spå prisutviklingen i 2015 enn i 2014.

Mer usikkert i 2015

Før fallet i oljeprisen, svekkelsen av kronekursen og bankenes rentekutt, spådde regionsjef Kurt F. Buck i Eiendomsmegler1 en prisvekst på fem-seks prosent i 2015. Han tror det blir vanskeligere å estimere boligprisene i år enn i fjor.

Les også:

— Bankene tenderer allerede mot en priskrig på boliglån, noe som kan være en positiv driver i boligmarkedet. Effekten kan imidlertid bli oppveid av endret valutakurs og et eventuelt fall i sysselsetting, sier Buck.

Han tror boligprisene vil stige mest i starten av året og gå mot en mindre utflatning i andre halvår av 2015.

— Men boligmarkedet er veldig komplekst å spå. Spesielt i lys av makroeffektene vi fikk på slutten av året, sier Buck.