Da Norges Bank i juni la frem sin vurdering av renteutviklingen, ble det varslet flere rentehevinger i høst. I løpet av sommeren har finansuro, svakere vekst i en rekke land og lavere renter internasjonalt ført til at planene om renteøkning er lagt bort.

Når sentralbanken kommer med sin pengepolitiske rapport onsdag, er det ventet en nedjustert rentebane. Det vil si at renteøkningene kommer senere og blir mindre enn det økonomene ventet i juni. Det vil glede alle med store lån.

Men finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) holder fast ved sin advarsel til låntakerne: Over tid vil renten normalisere seg slik at en ikke bør legge dagens lave rentenivå til grunn ved låneopptak.

— Ikke endring nå

DnB NOR Markets venter ikke noen renteendring på onsdagens møte.

— Norges Bank vil nok heller signalisere at renten skal opp enn ned, men vi tror banken vil varsle at den vil gå mer varsomt opp enn det som ble sagt i juni, sier analytiker Camilla Villand.

— Vi tror rentebanen blir senket en del på bakgrunn av lavere globale vekstutsikter og lavere renter internasjonalt. I tillegg har vi de økte premiene i pengemarkedet som også vil trekke rentebanen ned, sier Villand som ikke tror det blir noen renteheving før til våren.

— Vi tror det kommer en første heving i mars eller mai neste år, og at det blir tre økninger i 2012 og tre i 2013. Det er vår prognose.

Tror på lave renter lenge

— Jeg tror Norges Bank kutter renten med et kvart prosentpoeng nå og kommer med en rentebane som viser økning en gang i 2012. Det er en strategi de må avvike fra, fordi det ikke er grunnlag for den, sier Jan L. Andreassen, sjeføkonom i Terra Gruppen.

Han tror også på en nedjustering med et kvart prosentpoeng i mars når sentralbanken ser at det går dårlig i Europa og USA.— Det kanskje mest sannsynlige scenariet er at Europa kommer til å stagnere i ti år. Mange land har allerede ti års stagnasjon bak seg, blant dem Danmark. Jeg tror ikke land med større utfordringer enn Danmark skal få noen større vekst de neste ti årene, sier Andreassen som venter at renten internasjonalt blir holdt lav i mange år.

— Norge er i en særstilling, men europeisk stagnasjon, høy oljepris og valutakursen vil tvinge Norge til å holde renten lav.

Uendret

Sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank skriver i en rentekommentar for Danske Markets at han ikke venter noen endring i renten på møtet onsdag.

Han tror Norges Bank vil nedjustere rentebanen fra juni med mellom 0,60 og 0,95 prosentpoeng. Han venter likevel at Norges Bank vil legge opp til tre renteøkninger neste år.

— Selv om veksten på verdensbasis er betydelig svakere enn ventet og renteforventningene har blitt senket, er det fortsatt sterke vekstimpulser i norsk økonomi, skriver Jullum.

- Unormalt lav rente

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) holder seg langt unna spådommer om hva Norges Bank vil gjøre med renten. I ettertid pleier finansministeren å kommentere rentefastsettelsen. Det siste året har han vært opptatt av å påpeke at låntakere må være forberedt på at den lave renten vi har hatt de siste årene ikke vil vedvare for evig. Han har ikke endret syn på dette, sier han.— Jeg har kommentert at vi har en unormal lav rente nå. Grunnen er at renten er brukt til å stimulere aktiviteten. Men spørsmålet er hvor lenge den lave renten vil vare. Over tid må vi regne med at renten vil gå opp både i Europa og i Norge. Det er viktig at de som låner til bolig ikke legger til grunn den lave renten vi har i dag, sier Johnsen.

Tror du på rentespådommene? Si din mening i feltet under!