— I en situasjon der pessimismen rår med tanke på hvordan problemene kan løses i euro-sonen vil psykologien bety mye for aksjemarkedene. Med en gang vi da tror at ting ikke blir verre, vil det kunne slå positivt ut i aksjekursene. Derfor kan det være lurt å investere i europeiske aksjer det kommende året, sier Odd Einar Lillebostad som er sjef for norske aksjer i DNB Asset Management.

Bedre enn fryktet

Aksjestrategen mener aksjemarkedet i Europa er priset lavt sett i forhold til USA.

— Etter vår vurdering er europeiske aksjer rimelige. Og rabatten i forhold til amerikanske aksjer er usedvanlig høy. Vi tror likevel det sakte, men sikkert vil gå bedre i europeisk økonomi. Det behøver ikke å slå til i 2013, men vi er likevel mer positive til europeiske enn amerikanske aksjer nå, sier Lillebostad.

- Og hva er risikoen?

— Utviklingen kan bli annerledes og mer negativ. Det kan for eksempel vise seg at Frankrike har problemer som de ikke greier å hanskes med. Da vil situasjonen i Europa kunne forverres. Det er umulig å vite. Samtidig så er noe av gamet å handle ut i fra hva man tror om utviklingen, før det står i avisene.

Aksjer undervurdert

Aksjeanbefalingene kom fram under Bergen Næringsråds finansmøte, der også professor Øystein Thøgersen fra NHH gav sine utsikter for makroøkonomien. Thøgersen la internasjonalt vekt på utviklingen i Kina og andre voksende markeder slik som Brasil. I tillegg er det avgjørende med et budsjettforlik i USA. Når det gjaldt Norge mente Thøgersen det var stor grunn til å tro på fortsatt økonomisk idyll, med en lav rente videre.

Odd Einar Lillebostad mener nordmenn har overdreven tro på sparing i eiendom framfor aksjer.

— Aksjemarkedet som spareform er undervurdert i Norge. Det kommer sikkert av at det svinger mye, og at folk flest er fremmed for det som skjer på Oslo Børs. Småsparere må ha et langsiktig perspektiv om de velger aksjemarkedet. Men da viser tallene en årlig avkastning på 12 prosent over tid, sier Lillebostad.